Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/d/0/d06c0463-d7e4-49c4-8cb9-116d98b2c022/nvr.sk/web/wp-content/themes/nvr/page-front.php on line 52

Foundation objectives

The main objective of the Slovak Cancer Foundation is the support and promotion of the research of neoplastic diseases on all levels: basic, translational and clinical aimed at utilising the results in medical use. The foundation activities contribute to making neoplastic diseases treatable once again and to gain acceptance from the general, as well as the professional public for oncology science and research as integral part of the battle against cancer.

read more

Ako pomôcť

JEDNORAZOVÝ ALEBO PRAVIDELNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA ÚČET NADÁCIE

Napĺňanie cieľov  Nadácie Výskum rakoviny môžete podporiť aj priamym príspevkom na účet NVR.

Bankové spojenie:
 • Číslo účtu: 167534012/0200
 • IBAN: SK63 0200 0000 0001 6753 4012
 • Banka: Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
 • Názov účtu: Nadácia Výskum rakoviny

Ak súhlasíte s identifikáciou Vášho finančného daru, vyplňte, prosím, pri zadávaní platby svoje meno a priezvisko do  poznámky pre príjemcu.

Kam idú vaše peniaze

Prístroje zakúpené NVR

HISTORY OF THE CANCER RESEARCH FOUNDATION

1993

 • Založenie a registrácia Nadácie Výskum Rakoviny pod č. 14022/1993
  Zakladajúci členovia: MUDr. Branko Chorváth, CSc., RNDr. Jozef Bizík, DrSc., Ing. Marta Grófová, DrSc. (vedeckí pracovníci ÚEO SAV). Čestný predseda správnej rady: prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., vtedajší riaditeľ ÚEO SAV
 • Pridelenie IČO : 31782582 Štatistickým úradom
  Prvé logo nadácie nakreslil akademický maliar A. Smažil.

VÝZNAMNÉ UDALOSTI V HISTÓRII NADÁCIE VÝSKUM RAKOVINY

Annual reports

Annual reports

Média o nás

3. februára som bola v TV JOJ v Ranných novinách a hovorilo sa o aktivitách NVR pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine.
Bolo to v archíve JOJ, ale už sa to nedá pozrieť kvôli preťaženosti archívu.
https://videoportal.joj.sk/ran…/epizoda/76980-ranne-noviny

Na stránke Vedeckého parku bola 3.2. zmienka o konferencii Integrovaná onkológia 2

Na Stránke SAV v Aktualitách bola 30.1. tiež spomínaná konferencia Integrovaná onkológia 2.
V 4 čísle/2019 Aktuality/Správy SAV bol článok NIE JE TO MIMO NÁS.

Aj niektoré videá by bolo možné vložiť.
Pátrala som aj v novinách, ale nenašla som nič, len krátke články z Kolies… napr. v Senici, MY ZÁHORIE aj ich videá aj v Michale nad Žitavou….
No neviem, či je to to, čo by sme chceli mať na stránke.

Nadacia Vyskum rakoviny ma svoj vlastný you tube kanál, kde sú pravidelne dopĺňané (uverejňované) videá dokumentujúce aktivity NVR
https://www.youtube.com/channel/UCA_vgULknc6019b4DXLPK2A

—————————————————————————————————————————-

Viem, ze sme velmi dobre spolupracovali (prostrednictvom Janka Jurasa) s inba
http://www.inba.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600185&id=4204

potom aj s agenturou SITA, teraz.sk (tiez cez JJ)
https://www.teraz.sk/import/nadacia-vyskum-rakoviny-sav-koferencia/123131-clanok.html

Kruh priateľov nadácie

V apríli 1999 vznikol Kruh priateľov Nadácie Výskum rakoviny ako voľné, neregistrované združenie fyzických a právnických osôb, ktoré podporujú prácu Nadácie najmä pri získavaní finančných prostriedkov na riešenie náročných vedeckých úloh modernej onkológie im dostupnými spôsobmi – propagáciou Nadácie pred verejnosťou a potenciálnymi sponzormi, účasťou na prezentáciách Nadácie pred verejnosťou, vecnou pomocou, priamou finančnou pomocou… Veľmi si ich pomoc vážime a ďakujeme za všetky prejavy solidarity.

Partneri

Foundation objectives

 • Správna rada Nadácie Výskum Rakoviny
 • Dozorná rada Nadácie Výskum
 • Správkyňa nadácie

čítať viac

The main objective of the Slovak Cancer Research Foundation is the support and promotion of the research of neoplastic diseases on all levels.
Existuje viac spôsobov ako pomôcť..
Vaše peniaze putujú na nákup prístojov.
Nadáciu na výskum rakoviny sme založili už v roku 1993.
Yearly reports.
Píšu o nás.
V apríli 1999 vznikol Kruh priateľov Nadácie Výskum rakoviny ako voľné, neregistrované združenie fyzických a právnických osôb..
Základná štruktúra orgánov nadácie.