VÍŤAZSTVO NAD RAKOVINOU: USKUTOČNITEĽNÁ MISIA – AVIZUJE EURÓPSKA KOMISIA

A ako je to na Slovensku?

 

Dokument Európskej komisie Conquering Cancer: Mission possible ukazuje smer, ktorým sa budú uberať aktivity štátov EÚ súvisiace s riešením celého spektra úloh pri zvládaní problému rakoviny. Je to výskumná misia nadchádzajúceho 9.rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na obdobie 2021 – 2027 Horizont Európa.

 

Nadácia Výskum Rakoviny sa dlhodobo venuje téme onkologického výskumu a na základe skúsenosti ponúka návrh riešenia pre Slovensko (tu).

VÍŤAZSTVO NAD RAKOVINOU NA SLOVENSKU V KONTEXTE DLHODOBÝCH AKTIVÍT NVR

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR