Vianočné prianie od Priateľov

Prijmite, prosím, aj niekoľko vianočných prianí z kruhu našich dlhoročných aj nových Priateľov Nadácie Výskum Rakoviny.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR