Domov Vedecké dielničky

Vedecké dielničky

od admin
Vedecké dielničky

Deti v prvých rokoch školského života sú nadšení bádatelia s otvorenou a nezaťaženou mysľou. Práve tento vek je najvhodnejší pre otvorenie ich cesty k vede a formovanie ich budúceho povolania. Majú už základné vedomosti a stále prirodzené sklony pozorovať, skúmať a preverovať. Ak sú vedené či sprevádzané  správnou formou, dokážu sa správať ako plnohodnotní vedci, dokážu vytvárať hypotézy, analyticky a kriticky myslieť.

 

Projekt Vedecké dielničky je určený pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Cieľom je priblížiť deťom vedu a vedecké bádanie, hravou a  pre ne pútavou formou  odkrývať tajomstvá prírody, života, ľudského tela.

 

 

Vedecké dielničky, s ohľadom na vek detí, nie sú zamerané na onkologické vzdelávane. Pozornosť sústreďujú predovšetkým na odbory prírodných vied ako biológia, fyzika, chémia ale aj psychoógia a technických odborov informatika a robotika, ktoré sa neodmysliteľne podieľajú na onkologickom výskume a liečbe. Zároveň jednotlivé vedné odbory v rámci experimentov  navzájom prepájajú  tak, ako je to trendom  a nevyhnutnosťou aj v reálnom živote.

 

Je zaujímavé pozorovať deti pri takýchto aktitách, počúvať ich hypotézy a neraz aj náročné otázky s hlbokým zmyslom. Vždy nás prekvapí, koľko rozdielnych prístupov je k jednému experimentu. Niektoré deti fascinuje pozorovanie v mikroskope, niektoré nezaujíma, čo vidia cez okulár ale sú unesené mechanikou mikroskopu. Mnohí pracujú intuitívne, no už v tomto veku sa dajú nájsť aj exaktní vedci, vyžadujúci presné vysvetlenie a dôkazy.

 

 

 

S projektom vedeckých dielničiek úspešne spolupracujeme so ZŠ Košická a ZŠ Teplická.

Spolupracujeme aj s projektom Malý Jamie Olivier na Slovensku (zdravá výživa, boj proti obezite..)

 

 

Vedecké dielničky 2019

 

V marci 2019 sa na Spojenej škole Novohradská v Bratislave uskutočnili Vedecké dielničky na tému DNA ako základný vzor života. Deti sa naučili všímať si vzory v prírode a pochopiť ich význam pre život. Zistili, čo je to DNA, jej základný vzor si sami vytvorili z gumených cukríkov a naučili sa, ako si s jeho pomocou môžu zakódovať napríklad aj vlastné meno.

 

 

Na dielničkách na tému Vedecké experimenty sa deti zo ZŠ Košická ponorili do histórie vedy, ktorá porazila mor, objavovali čaro rôzneho skupenstva látok a naučili sa získavať elektrickú energiu z rôznych zdrojov.

 

 

Na dielničkách v integrovanej triede v Pohronskej Polhore na tému Výprava na Mars sa deti stretli s vedou a spoznávali, ako sa dotýka každodenného života na Zemi ale aj vo vesmíre. Niektoré deti videli prvý krát mikroskop a získali nový zážitok pri používaní laboratórneho vybavenia.

 

Foto: Katarína Sedláková, NVR