SATELITNÁ PREDNÁŠKA WCD2020 BRATISLAVA

konaná pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine (WCD2020)
dňa 7. 2. 2020
prednášková sála Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV

14.00 h
Prof. Dr. med. Hermann Brenner
Head of the Division of Clinical Epidemiology and Aging Research, German Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg, Germany
Can we halve the toll of colorectal cancer?
(Môžeme znížiť počet obetí rakoviny hrubého čreva na polovicu?)

Foto: Gabriela Pavlíková

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR