Domov Ročné správy

Ročné správy

od admin

Výročná správa 2019

V zmysle § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka predkladáme Výročnú správu Nadácie Výskum Rakoviny, so sídlom Karloveská 6c, 841 04 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2019.

Výročná správa Nadácie Výskum Rakoviny za rok 2019
Výrok auditora NVR 2019
Vyhodnotenie zbierky MV SR
Rozhodnutie o povoleni MVSR Na kolesach 2020

 

Výročná správa 2018

V zmysle § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka predkladáme Výročnú správu Nadácie Výskum Rakoviny, so sídlom Karloveská 6c, 841 04 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2018.

Výročná správa 2018, správa auditora a účtovná uzávierka

 

Výročná správa 2017

V zmysle § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka predkladáme Výročnú správu Nadácie Výskum Rakoviny, so sídlom Karloveská 6c, 841 04 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2017.

Výročná správa 2017 a správa auditora

 

Výročná správa 2016

V zmysle § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka predkladáme Výročnú správu Nadácie Výskum Rakoviny, so sídlom Karloveská 6c, 841 04 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2016.

Výročná správa 2016 + fin. spr. + auditor

 

Výročná správa 2015

V zmysle § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka predkladáme Výročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, so sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2015.

Výročná správa 2015

 

Ročná správa 2014

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, so sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2013.

Výročná správa 2014

 

Ročná správa 2013

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, so sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2013.

Ročná správa 2013

 

Ročná správa 2012

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, so sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2012.

Ročná správa 2012

 

Ročná správa 2011

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciach a o zmene Občianskeho zákoníka predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2011.

Ročná správa 2011

 

Ročná správa 2010

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciach a o zmene Občianskeho zákoníka Vám predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2010.

Ročná správa 2010

 

Ročná správa 2009

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciach a o zmene Občianskeho zákoníka Vám predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2009.

Ročná správa 2009

 

Ročná správa 2008

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciach a o zmene Občianskeho zákoníka Vám predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2008.

Ročná správa 2008