Domov vysvetlenie popisu CT

vysvetlenie popisu CT

od Katarína
Poradňavysvetlenie popisu CT
Katarína asked 2 roky ago

Dobrý deň pán doktor,
k prepisu správy som sa dostala až teraz. 
Posielam aj predošlú, aby bolo možné porovnať a zhodnotiť čo sa zmenilo. 
prvá: 
Celotelové PET/CT vyšetrenie – kontrolné vyš.
Radiofarmakum: 18 FDG i.v.
Aplikovaná aktivita: 306 MBq
Prístroj: Gemini TF (philips)
Indikácia: Pac. S ca mammae, QE EA 1. dx. 2014, tripple negat, CH pre pľúcne mts do 12/2017, OM v norme, klin. Bez ťažkostí, otázka na dinamiku nálezu
 
Popis:
Celotelové 18FDG – PET/CT vyšetrenie trupu 60 min. p. i.. porovnané vyš. 05/2018
CT s KL k celotelovej PET, jednofázové vyšetrenie
Hlava a krk:
Bez susp. Fokálnej hypermetabolizácie, bez hypermetabolickej cervikálnej LAP, v CT bez pozoruhodností
Hrudník:
Nová hypermetab. Lézia v S3 ľavých pľúc SUVmax 5,9, v CT perivaskulárne v S3 nový nodulus 5mm, inak intraplum. Bez ložiskovej patologickej metabolickej aktivity, v CT nový nodulus aj v S2 vpravo 4mm, inak bez susp. Ložiskových zmien, bez fluidotoraxu bez hypermetabolikej mediastinálnej a hilovej LAP
Stp QE EA 1dx, bez susp. Fokálnej hypermetabolizácie, v CT bez susp. Recidívy, v jazve po QE pretrváva ohraničená tekutinná formácia s priem 20mm – seróm v.s., bez hypermetab. axilárnej LAP
.
Záver: V PET/CT nový hypermetabolický nodulus v ľavých pľúcach – v.s. vývoj pľ. mts.
 
 
druhá – kontrolná 
Hrudník
-preexist. hypermetab. Lézia v S3 ľavých pľúc, nodulus v S
 Vpravo so SUV max do 1,9 – v CT – veľkostná progresia ložiska v pľúcach v seg 3 vľavo z 5mm na 11x8mm a vpravo v seg 2 z 4mm na 7,5 mm, bez novodif. Ložiskových a infiltrat. Zmien, stac . postRAT zmeny ventrálne vpravo,
-inak intraplum. Bez ložiskovej patologickej metabolickej aktivity
Bez fluidotoraxu, stacion nezväčšené LU v mediastinálnej a hilovej LAP
-stp QE EA 1 dx. –  pretváva nehomogénne zahustenie akumulácie FDG so SUVmax do 2,59 / minule SUVmax do 3,57/
Inak prsníky bilat bez susp. Fokálnej hypermetabolizácie v CT v jazve po QE pretrváva ohraničená tekutinná formácia s pruhmi v okolí, htrubnutá koža s miernou akumuláciou FDG so SUVmax do 1,25,
-bez hypermetab. Axilárnej LAP
.
Záver:
V 18FDG PET/CT obraze t.č.:

  • Veľkostná progresia preexist. Metabolicky aktívnych pľ. nodulov dľa popisu
  • -inak bez jednoznačných ložiskových zmien charakteru prítomnosti tkaniva a patol. Hypermetabolizáciou FDG.

 
Veľmi pekne ďakujem. 
Katarína
 
 

1 Answers
Pavol Lukačko Staff answered 2 roky ago

Pozdravujem,
podľa popsiu to ložisko v ľavých a pravých pľúcach rastie. Inde bez choroby.