Domov Vysledok z MR mozgu

Vysledok z MR mozgu

od Jana Vetrakova
PoradňaVysledok z MR mozgu
Jana Vetrakova asked 1 rok ago

Dobrý deň,
veľmi pekne poprosím o vysvetlenie môjho výsledku z MR mozgu, mavam zavraty a migreny z aurou, vopred dakujem
Supratentoriálne viacpočetné nešpecifické mikrogliotické perivaskulárne lézie v subkortikálnej distribúcii frontálne bilat. do
2-3 mm, cluster takýchto lézií vo ventr. kaudálnom aspekte cps. externa vpravo na ploche 9 x 3 mm. V celom rozsahu
bez reštrikcie difúzie, mikrohemorágii, mass efektu, patologického enhancement. Variačná výraznejšia direktná laterálna
vena vľavo. Komory primerane konfigurované, SA priestory fyziologickej šírky, bez patologického obsahu. Pineálna,
sellárna oblasť v norme. CC prechod primeraný. Porucha dynamiky C chrbtice s blokom v rozsahu C3-5. Orbity a PND
bez pozoruhodností.
3D TOF MR AG: Variačná hypoplasia AV l. dx. Úplný Willisov okruh. Bez aneuryzmy, cievnej anomálie, vaskulitídy,
stenóz. Subbazálne štruktúry primerané.
Záver:
Nešpecifické mikrogliotické lézie vaskulárnej etiológie frontálne bilat. Bez patologického nálezu v zadnej jame. Bez
patologického MR angiogramu.
 

1 Answers
Pavol Lukačko Staff answered 1 rok ago

Pozdravujem,
vyšetrenie NEukazuje nádor ani podozrenie na nádor.
Lekár, ktorý Vám toto vyšetrenie objednal Vám určite vysvetlil, že v mozgu sú len zmeny podmienené upchatím malých cievok v mozgu.