Domov Vysledok MR prsníkov-prosím o vysvetlenie

Vysledok MR prsníkov-prosím o vysvetlenie

od Katarína
PoradňaVysledok MR prsníkov-prosím o vysvetlenie
Katarína asked 1 rok ago

Vyšetrenie MR indikované v rámci dif. dg zmien v prsníkoch, po zobraz. metódach stále BI-RADS
0.
Vpravo preaxiláne žľaza 40x30mm a v DMQ l. sin ovoidné ložisko 8×6 mm.
Koža, podkožie, mammily bez patomorfológie v MR obraze. Fertílny typ prsníka, asymetricky viac
žľazy vpravo , vyššie bazálne sýtenie. V T2 v.o. nediferencujeme patol. zmeny . V T1 v.o. natívne

dve hyperintenzívne lézie – charakter žľazy v r- DQQ ima 13 a 43 l. sin a akces. žľaza l. dx.
Po aplikáci k.l. sa zobrazuje väčšie množstvo hyperintenzívnych lézií bilat., najvýraznejšie na ima
41-
44 vpravo v HLQ, kde je obraz typu adeosy a nom tri lézie, hyperintenzívne, najväčšia s krivkou
TIC III,
je 7 m velká a najlepšie viditelná na ima 44 a 43, a to aj na subtrakcii a MIP., diferencujeme po 1.
Serii nárast nad 100%, potom o 180% a wash out,
Ostatné lézie majú charakter skôr vyššej, vysokej proliferácie.
Inak bez patol. zmien po aplikácii k.l. v 1, a 2. Sérii, ako ja na subtrakcii a MIP. Vpravo žľaza až
axilárneho typu. Bez patol. LAP.
Tukovo zmenené LU, nesusp., reaktívneho charakteru. Ostatný parenchým je na MR vyšetrení
v T2
v.o., T 1 v.o. a po aplikácii k.., ako aj na subtrakcii bez susp. zmien.
Záver:
BI- RADS 4a, sýtenie a charakter lézie l. dx v r- LQQ , 7 x 5 mm., ima 44 s TIC III odp. doriešiť
cieleným USG vyšetrením a event. CCB

1 Answers
Pavol Lukačko Staff answered 1 rok ago

Pozdravujem,
v pravom prsníku je ložisko, ktoré je podozrivé a URČITE ho treba doriešiť, vysoko pravdepodobne Vám navrhnú odber vzorky z podozrivej lokality pod USG.