Domov Výsledok MR

Výsledok MR

od Miroslav
PoradňaVýsledok MR
Miroslav asked 10 mesiacov ago

MR mozgu: natívne, doplnené MRA na vylúčenie vaskulárnej patológie

V MRA je vinutý priebeh extrakraniálneho úseku ACI vpravo s obráteným krvným tokom, bez stenózy. Cievna malformácia typu aneuryzmy alebo AVM sa nedokázala, hemodynamicky závažná stenóza na intrakraniálnych magistrálnych artériách sa nedokázala.
Infratentoriálne sa prítomnosť ložiskových zmien nedokázala. V supratentoriálnej bielej hmote sa zobrazujú viacpočetné nesplývavé chronické neexpanzívne ložiská uniformného vzhľadu veľkosti do 9 mm, ktoré sú hyperintenzívne v T2, FLAIR, bez reštrikcie difúzie. Iné lézie sa nezobrazili. Komorový systém s vývojovou asymetriou bočných komôr v prospech ľavej, celkovo nerozšírený, bez presunu stredočiarových štruktúr. Vonkajšie likvorové priestory sú primeranej šírky. CC prechod je voľný. PND sú primerane vyvinuté s obrazom ťažkej chronickej rinosinusitídy s nevzdušnosťou väčšej časti PND.

Záver:
Bez expanzie v intrakrániu, bez akútnych zmien. Viacpočetné nesplývavé chronické neexpanzívne ložiská v supratentoriálnej bielej hmote – dif. dg. nešpecifické, vaskulárne, metabolické, pozápalové. Primeraná veľkosť vonkajších a vnútorných likvorových priestorov.
V doplnenom MRA vinutý priebeh extrakraniálneho úseku ACI l. dx., bez patológie na intrakraniálnych artériách.
Ťažká chronická rinosinusitída. Otázka znie mám epilepsiu alebo nie môžem vykonávať prácu vodiča 

1 Answers
Pavol Lukačko Staff answered 10 mesiacov ago

Pozdravujem,
takéto vyjadrenie je na neurológovi, on je úplne kompetentný odpovedať. na MRi mozgiu nemáte žiadny relevantný nález (bez nádoru, bez zmien mozgu po úraze, bez zmein na cievach  mozgu). Na posúdenie, či máte epilepsiu sa MR nerobí.