Domov Vyšetrenie prsníkov

Vyšetrenie prsníkov

od Emília
PoradňaVyšetrenie prsníkov
Emília asked 2 roky ago

MMG bilat:
Stav po úraze ľ.prsn..
Bilat.prítomné viacpočetné opacity benígneho char. do veľ.9 mm.
Bilat. viac vľavo sa zobrazujú bodkovité MK-dispergované, ojedinele i v drobných zhlukoch. V axiôách a axil.výbežkoch sa zobarzujú viaceré opacity char.LU. Bilat. v ax.výbežkoch reziduum žľazy.
USG vyš.prsn.:
Bilat. sú prítomné viacpočetné cysty do 8 mm. Vľavo -subkutánne v HMQ hypoechog.útvar veľkosti 8 mm v.s.-reziduum hematómu dif.dg.cysta. Axily bez LAP.
Záver:
Cysty bilat.  Hypoechog.útvar v HMQ vľavo v.s.-rezid.hematóm dif.dg. – komplik.cysta.  Opacity benigného charakt. BI-RADS .
..ďakujem….
 

1 Answers
Pavol Lukačko Staff answered 2 roky ago

Pozdravujem,
škoda, že ste nedali otázku.
Opacity beígneho charakteru znamená: NEZHUBNÉHO charakteru.