Domov vpravo sa do skríženia klavikuly a 1. rebra projikuje ložisko priemeru 7 mm – ložisko v pľ. parenchýme ? v skelete ? vytvorene sumáciou.