Domov prosím o vysvetlenie nálezu MMG

prosím o vysvetlenie nálezu MMG

od Jana
Poradňaprosím o vysvetlenie nálezu MMG
Jana asked 1 rok ago

PP:parcialna transformácia parenchýmu,naznačené opacity na rozhraní HQ,ojedinelé benigne kalciifkáty,koža.podkožie,axila voľná
ĽP:parcialna transformácia parenchýmu,bez ložísk,benigne kalcifikáty,,koža.podkožie,axila voľná
Záver:prechodný typ prsníkov, v PP opacity v.s. cysty,benigne kalcifikáty
BI RADS 0, Tabár I

1 Answers
Pavol Lukačko Staff answered 1 rok ago

Pozdravujem,
prepáčte z neskorú odpoveď, je obdobie dovoleniek.
V náleze bez podozrenie na rakovinu.