Domov Perjeta

Perjeta

od Katarína
PoradňaPerjeta
Katarína asked 2 roky ago

Dobrý deň pán doktor, 
chcela by som sa opýtať na liek Perjeta. 
Zaujímal by ma Váš názor na účinnosť tohoto lieku pri rakovine prsníka aj s HER2 – pozitívnym karcinómom, aj s HER2 – negatívnym karcinómom prsníka. Dal by sa aplikovať pacientke z nižšie prepísaným nálezom? – hlavne v prípade MTS do pľúc?
Chcela by som vás poprosiť aj o zrozumiteľné zhrnutie záveru vyšetrení, ktoré posielam prepísané. 
MIKROSKOPICKÝ NÁLEZ a ZÁVER
TYP  NADORU;  –  metaplasticky  invazivny  karcinóm,  so  sarkonatoidnou
diferenciSciou
HISTOLOGICTf enaos:  –  zle  diferencowany,  G3
IN  SITU  zLOLKAz  –  nepritomná
CHARAKTERISTIKY:
–  sarkomatoidnA  komponenta
je zložená  z  vretenovitých  buniek,  taktiež  z  obrovských
bizarných  buniek,  pripomínajúce  malígny  fibrózny  histiocytóm
-prítomná je taktiež  čistá epitelárna  komponenta  zlozená  z  invazivneho  zle
Diferencovaného duktálneho karcinómu ,  s  fokálnou  skvamóznou  metapláziou
–  vysoký stupeň bunkových aj jadrových atypií
–  rnitotická  aktivita  dosahuje  do  15mf/10HPF
–  angioinvázia  na  okrajoch  zachytená
–  vysoký stupeň intratumorálnej lymfoidnej reakcie
‚-  stromálna  dezmoplázia
–  regresívne  zmeny:  rozsiahle  neurózy
IMUNOHITSTOCHEMTCKE  VYŠETRENIE  :
ER: negatívny  stav
PR:  negatívny  stav
E-cadherin:  difúzna  membránová  pozitivita  v duktálnej zložke,  difúzna  negativita  v
sarkomatoidnej  zložke
Ki-67  index:  cca  40%  pozitívnych  buniek
p63:  pozitívny  v skvamóznej  metaplázii
vimentin:  pozitívny  v  sarkomatidnej  zložke
SMA: difúzna  negativita
CK5/6:  fokálna  pozitivita
AR (androgénové  receptory)  :  pozitívne  v 100%  duktálnej zložky,  negativne  v
sarkomatoidnej  zložke
CD10:  pozitivne  v  sarkomatoidnej  zLožke
HER2  (HercepTest):  negatívny stav
 

1 Answers
Pavol Lukačko Staff answered 2 roky ago

Pozdravujem,
v tomto Vám poradiť neviem.
Ak bude ošetrujúci lekár presvedčený, že to bude maž u pacienta zmysel, bude tento liek žiadať schválenie od zdrav. poisťovne. Neviem, či je vôbec v SR katerrozovaný. Je to VEĽMI drahá liečba (cca 2700€ za infúziu) a odporúčania pre jej podanie nepoznám. Veľmi často však takto drahá liečba má len obmedtený prínos pre pacienta…