Domov MR nález – mozog

MR nález – mozog

od Sandra
PoradňaMR nález – mozog
Sandra asked 1 rok ago

Dobrý deň,
chcela by som veľmi pekne poprosiť o vysvetlenie nálezu MR mozgu, možné dg, zaujíma na najmä prognóza, prípadne možnosti liečby. Konzultácia s neurológom je naplánovaná v priebehu 2 týždňov. 
žena, 58r.
MR vyšetrenie: mozog
Technika vyšetrenia: axial T2w, T1w, flair -fs, Dw1, GRE-T2w, sag.T2w
Infratentoriálne sa prítomnosť ložiskových lézií nedokázala. Oblasť PCU voľná. Vnútorné zvukovody sú súmerné, nerozšírené, v priebehu VII. a VII. hlavového nervu nepozorovať ložiskové zmeny. Stredoušná dutina bez zápalu, pyramída obojstranne vzdušná.
Supratentoriálne pozorovať chronické zmeny v bielej hmote oboch, najvýraznejšie sú parietálne obojstranne, kde majú začínajúco splývavý charakter. Uvedené lézie sú neexpanzívne, v DVO sú bez reštrikcie difúzie- Ložiskové zmeny iného charakteru sa nedokázali.Oblasť bazálnych ganglií je bez rozšírenia perivaskulárnych likvorových priestorov, bez lakún.. Komorový systém je stranovo súmerný, nie je rozšírený, stredočiarové štruktúry sú bez presunu. Vonkajšie likvorové priestory sú primerané.. Cerviko-kraniálny prechod je voľný.
Záver:
Bez expanzívneho procesu v intrakraniu, bez akútnych/subakútnych ložiskových zmien, bez ložísk v oblasti PCU a vnútorných zvukovodov. Chronická leukoencefalopatia supratentoriálne s maximom vyjadrenia parietálne bilat. – dif.dg. vaskulárneho typu – v tom prípade je nález neprimeraný, minimálne Fazekas II, prípadné akútne zmeny sa nedokázali. Veľkosť likvorových priestorov je primeraná bez známok atrofie
Záver nálezu MR vyšetrenia C chrbtice:
Primárne relatívne užší spinálny kanál krčnej chrbtice s blokovým postavením a ľahkou esovitou skoliózou.. Viacetážové dorzo-foraminálne degeneratívne zmeny v rozsahu C4-C7, pričom nález je C5/6I.dx. Nepozorovať závažnejší útlakmiechy ani myelopatiu, prítomné sú objemovo redukované foraminálne priestory C. chrbtice dľa popisu vzhľadom ku príslušným koreňovým štruktúram. Vedľajším nálezom je výrazne asymetricky zväčšená štítna žľaza, s prevahou nálezu vpravo.
 
Veľmi pekne ďakujem a prajem všetko dobré.

1 Answers
Pavol Lukačko Staff answered 1 rok ago

Pozdravujem,
ospravedlňujem sa za neskoršiu odpoveď.
Nerozumiem na akú prognózu sa pýtate, lebo v MR náleze nie je nič, čo by nejako súviselo s rakovinou (pýšete do onkologickej poradne). Sú tam len staršie zmeny cievneho charakteru v mozgu a zmeny z opotrebovania na chrbtici.