Domov Lekársky nález

Lekársky nález

od Libuša
PoradňaLekársky nález
Libuša asked 2 roky ago

Dobrý večer pán doktor,prosila by som Vás o zhodnotenie lekárskeho nálezu.INDIKACIA- B-NHL typu foliôkul.lymfomu,G3B,s post.ingv.LU I .sin.,bez infiltrácie KD. 1/2017 CHT 4krát a rituximab 4 krát. PET/CT v 9/ 17 ;metabolická remisia.Popis PET /CT( diagnostické CT s KL i.v.,p.o.) KRK: Na krku,periklavikulárne bez patologických hypermetabolických LU.Perzistuje zvýšená akumulácia FDG v limfatickom okruhu Waldeyerovho okruhu,hlasivkových väzoch a v slinných žlazách.Sˇtítna žľaza nezväčšená,v oboch lalokoch po jednom metabolicky neaktívnom hypodenznom ložisku do 9 mm.HRUDNIK: V mediastine a plúcnych hiloch bez lymfadenopatie.Pleurálny priestor voľný,bez výpotku.Hrudná stena,axily bpn.Pľúcny parenchým pri plytkom dýchaní,vľavo v S9 solitárny nešpecifický nodulus do 5 mm,pod hranicou metabol.rozlíšenia,v pravo bez nodulácie.ABDOMEN:pečeň nezväčšená,bez ložiskových zmien.Cholecysta tenkostenná,na CTbez patologického obsahu,žlčové cesty nedilatované.Slezina nezväčšená,bpn.Obličky v typickej lokalizácii,v natívnom CT obraze bez ložiskových zmien.V retroperitoneu a na mezentériu bez lymfodenopatie.Crevné kľučky s priemerným lumenom,sčasti vyplnené jodovou kontrastnou látkou,bez zretelných patolo.zmien.PANVA:orgány malej panvy orientačne bez ložiskových zmien,bez patolog.akumulácie FDG.Flebolity v malej panve.Ascites neprítomný.Pozdľž iliackých cievnych zväzkov bez patologických hypermetabolických LU.V inguinách ojedinelé nezväčšené LU,bez zvýšenej akumulácie FDG.SKELET:bez známok infiltrácie kostnej drene.Záver: PET/CT nález zodpovedá metabolickej remisii základného ochorenia(B-NHL typu folikul.lymfomu) bez nálezu lymfadenopatie. Toto je druhé vyšetrenie a výsledky sú rovnaké po 15 mesiacoch,hlavne čo sa týka hrudníka ,mám obavy čo to je ten nodulus 5 mm?V júny mám ísť na CT vyšetrenie.Po troch mesiacoch som chodievala na sono uzlín,(po chemo),teraz po pol roku .Neberiem žiadne lieky,cítim sa dobre ,pracujem ,len ten nález na plúcach …Poprosím o Váše vyjadrenie ,

1 Answers
Pavol Lukačko Staff answered 2 roky ago

Pozdravujem,
predpokladám, že sa o Vás lekár hematológ/klinický onkológ dobre stará.
úcach vôbec nemusí súvisieť s ochorením, môže to byť pozápalová zmena alebo niečo iné. Ak by to bol návrat choroby, v čase by to určite rástlo a na tomto vyšetrení by& to bolo väčšeie a malo aj metabolickú aktivitu.