Domov lekárska správa z mamografie a sonografie

lekárska správa z mamografie a sonografie

od rikana
Poradňalekárska správa z mamografie a sonografie
rikana asked 1 rok ago

Dobrý deň, prosím o vysvetlenie lek. správy.
Mamografia: Obojstranne nepravidelná prsníková  žlaza, polycystická kolekcia do 2 cm a v DMQ 1.dx. do 0,86 cm, v porovnaní so snimkami z r. 2016 progresia, patologický zhluk MK nediferencujem, axily s LU do … Koža a podkožie bez zmeny. BIRADS 3
Sono: /CFM/ Nepravidelná prs. žľaza s echogénnou kolekciou na rozhraní MQQ 1. dx. viac k HMQ do 2,71×0,1cm- v.s. fibrolipomat. lézia bez zmeny vo farebnom kodovaní, mierne progresia od r 2018, bez priamych známok expanzie, dukty bez dilatácie, axily s lipomat. LU do 1,12cm, bez defektu. Koža a podkožie bez zmeny, fascia kľudná.
Záver- fert. typ prsníkovej žľazy s v.s. ben. lez1 dx a axil LU bilat BIRADS2

1 Answers
Pavol Lukačko Staff answered 1 rok ago

Pozdravujem,
bez podozrenia na rakovinu.