Domov Krčok maternice

Krčok maternice

od Darina
PoradňaKrčok maternice
Darina asked 2 roky ago

P. MUDr., prosím Vás o zhodnotenie, vysvetlenie môjho vyšetrenia PET/CT. Ďakujem pekne Darina.
Metoda:
Po 88 min. po i.v. podaní 18FDG prepočítanej na hmotnosť pacienta a s i.v. podaním kontrastnej látky (100 ml Visipaque 320), bolo urobené snímanie za použitia PET/CT skenerov Biograph mCT40/Biograph Horizon, s rekonštrukciou dát s transmisnou korekciou absorbcie pomocou CT. Snímanie bolo vykonané od bázy lebky po inguíny, bez horných končatín.
Dôvod vyšetrenia: ca cervicis uteri – kontrola proti vyš. 1/2019.
N Á L E Z:
Hlava + krk: Patologický metabolizmus 18FDG t.č. nenachádzame. Nález v CT obraze bez patomorfologických zmien.
——————-
Hrudník: Pľ. parenchým – obojstranne v dolných lalokoch niekoľko nodulov do 9 mm so zvýšenou akumuláciou FDG. Pľ. hily – obojstranne LU veľkosti do 16×10 mm so zvýšenou akumuláciou FDG (SUV max. 13,1). Mediastínum – paratracheálne LU veľkosti do 17×11 mm so zvýšenou akumuláciou FDG (SUV max. 9,6).
——————-
Brucho: Patologický metabolizmus 18FDG t.č. nenachádzame. Nález na parenchýmových orgánoch v CT obraze bez patomorfologických zmien. AS zmeny aorty a odstupujúcich tepien. ——————-
Panva: Patologický metabolizmus 18FDG t.č. nenachádzame. Stacionárna hypodenzná formácia v ľavej bedrovej jame veľkosti 20×10 mm s akcentovanou akumuláciou FDG. Postiradiačné zmeny. ——————-
Skelet: Patologický metabolizmus 18FDG charakteru MTS t.č. nenachádzame. Degeneratívne zmeny.
Z Á V E R:
Hypermetabolické mts pľúc pri základnom ochorení.
Hypermetabolická LAP mediastína a pľ. hilov v dif. dg. (mts?, imponuje skôr ako sarkoidóza…). Stacionárna hypodenzná formácia v ľavej bedrovej jame.
V Nitre 11.07.2019

1 Answers
Pavol Lukačko Staff answered 2 roky ago

Pozdravujem,
prepáčte z neskorú odpoveď, je obdobie dovoleniek.
Vyšetrenie nemôžem zhodnotiť, môžem Vám len vysvetliť, čo je vo výsledku. Lekár, ktorý Vás na toto vyšetrenei poslal Vám povie (a možno už povedal) viac.
V PET/CT náleze je podozrenie, že pľúcne ložiská môžu súvisieť s rozšírenou rakovinou krčka maternice. Taktiež v medzihrudí sú podozrivé lymfatické uzliny, avšak ich vzťah k rakovine nemusí byť taký jasný. Ak nemáte PET vyšetrenei už v minulosti, nález nie je s čím porovnať.
Takýto nález by mohol byť aj pi iných pľúcnych ochoreniach, napr. pri sarkoidóze. Predpoladám, že Vám onkológ zobral aj onkomarkery, ak sú tie v norme, tak je vyššia šanca, že to nesúvisí s rakovinou. Predpokladám, že lekár bude zvažovať aj pľúcne vyšetrenie na vylúčenie/potvrdenie sarkoidózy.