Domov ČT vysetrenie

ČT vysetrenie

od Barbora
PoradňaČT vysetrenie
Barbora asked 9 mesiacov ago

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o bližšie vysvetlenie CT vyšetrenia nášho starého otca. Ďakujem veľmi pekne.  CT – Staging – Hrudnik+abdomen+panva+KL Vľavo v S10 nodulus veľkosti 0,4cm,dva noduly veľkosti 0,3cm v S8, v 1/2 zhluk cca 3 nodulov veľkosti do 0,2cm. Vpravo v S10 nodulus veľkosti 0,4cm, v S6 subpleuralny nodulus veľkosti 0,7cm,cca 3 nespecif.noduly veľkosti do 0,2cm prítomné i v strednom laloku. Vpravo fluidothorax s prevahou dorzalbe do hrúbky cca 3,5cm,vlavo dorzalbe  fluidothorax do hrúbky 1,3cm. Vpravo priebehu hl.interlobia nepravidelne zhrubnutia v oblasti pleury – pp.sa jedna o rezidua fluida, ložísk.proces je malo pp. V bazal.seg.bilat.akcent intralob intersticial, miestami prítomný honeycomboing s maximom na báze stred.laloka vpravo. Paratrachealne, subkarinne ako i v oblasti hilov viac početné LU do veľkosti 2×1,5cm. Srdce dilatovane. Def.degenerat.zmeny skeletu. V oblasti ľavej komory srdca hylodenzne výpadky kontrast.naplne. CT abdomen +mala panva Vys.limitovane horsou kontrastnou náplňou pp.pri kardinál.subkomp.hepar bez evid.aktualnych ložísk.zmien. Cholecysta hydropicka, veľkosti 10x4cm, v oblasti infundibula vrstva sludge a drobných konkrementov, stena hrubšia-pp.len presiaknutim, malo pp.zapal.zmeny. Zlcovody nerozsirene. Pankreas atroficky, bez diferencovatelnych ložísk, pankreat.vyvod nerozš. Slezina norm.velkosti,homogenna,akcesorna slezina veľkosti 1,5cm. Nadoblicky bez ložísk.zmien. Obe obličky veľkosťou v norme, bez evid.aktualnych loziskovych zmien, obojstranne viacpocetne parapelvicke cysty, dutý systém nerozsirene. Močový mechúr naplnený, tenkostenné. Retroperitoneum bez patologic.zvacsenych LU. Početné divertikle colons maximom v oblasti col.sigmoideum. Hrubšia stena a kalibrovo užší úsek čreva v oblasti col.ascendens – hepat.flexura-prave col.transversum. Dif.volna tekutina intrabdominalne, s dif.presiaknutim tuk.struktur. Def.degenerativne zmeny skeletu. Dif.presiaknutie pod kozia. Zaver: viacpocetne noduly v pľ.parenchyme k dodif. Fluidothorax bilat.,vpravo s možnou septaciou. Mediastinalna LAP, v oblasti hilov nález t.č.nema evid.charakter TU. V oblasti ľavej komory srdca hypodenzne výpadky kontrast.naplne – pp.arteficialne,v dif.dg.tromby. Hydrops cholecysta, cholecystolithiasa. Voľná tekutina intrabd. Parapelc.cysty obliciek. Divertikuloza colon. Kalibrovo užší úsek hrub.creva k dodif. – v dif.dg.zapal.zmeny,minim.náplň, malo pp.lozisk.proces. Rtg hrudnik Fluidothorax basal.bilat.s vyplnením CF uhlom a miernym zatencenim pozdĺž lateral.hrudnej steny, v dolnom pľ.poli vpravo parakardial.prít akcent BV kresby – možný infiltrat.,ostatny hodnotitelny parenchym bez evid.aktualnych infiltratov, tieň srdca bilat.nerozsireny,MO stacionárne zvýraznený v hiloch, aortoskeroza. Onkomarkery:S_C125: 169,1.  S_C199:8,7.  S_CY 21:1, 4.   S_B2M:3, 95

1 Answers
Pavol Lukačko Staff answered 9 mesiacov ago

Pozdravujem,
na pľúcach popisujú viaceré ložiská, o ktorých viac zatiaľ veľmi nevdeia. V oblasti medzihrudia sú zväčšené lymfatické uzliny, voda v pleurálnych dutinách. Púečeň bez metastáz.
Tento nález nie je jednoznačný a treba ho určite doriešit. Predpokladám, že mu urobia ešte bronchoskopiu (vyšetrenie dýchacích ciest zvnútra) s možným odberom vzorky. Z onkomarkerov má zvýšený len Ca125, ktorý by mohol znamenať dráždenie pohrudnice. Dôležité ale je, aký bol dôvod na toto vyšetrenie a či sa otec lieči na nejakú rakovinu. KOntaktujte lekára, ktorý ho na toto vyšetrenie objednal.