PODMIENKY PRE ZÍSKANIE FINANCIÍ

PODMIENKY PRE ZÍSKANIE FINANCIÍ NA PODPORU ÚČASTI NA VEDECKÝCH PODUJATIACH S ONKOLOGICKOU PROBLEMATIKOU

Správna rada Nadácie Výskum Rakoviny oznamuje, že prijíma žiadosti o získanie finančných prostriedkov  na cestovné granty na podporu aktívnej účasti na vedeckých podujatiach s onkologickou problematikou doma i v zahraničí.

Maximálna suma finančného príspevku pre jednotlivca je 500 €.

Podmienky sú:

  1. Aktívna účasť žiadateľa formou prednášky respektíve posteru.
  2. Vek žiadateľa je limitovaný – v čase účasti nepresiahne 35 rokov.
  3. V abstrakte prezentovaného príspevku sa požaduje uviesť, že účasť na vedeckom podujatí bola spolufinancovaná Nadáciou Výskum Rakoviny.
  4. Pridelené finančné prostriedky je možné čerpať po predložení príslušných dokladov (cestovné náklady, ubytovanie, konferenčný alebo registračný poplatok)
  5. Žiadosti a bližšie informácie adresujte na e-mailovú adresu prezident@nvr.sk alebo spravca@nvr.sk

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR