Domov Kontakt

Kontakt

od admin

Kontaktná adresa:

Nadácia Výskum Rakoviny
Karloveská 6c
841 04 Bratislava

 

Prezidentka
RNDr. Margita Klobušická, CSc.
e-mail: prezident@nvr.sk

 

Viceprezident
RNDr. Jozef Bízik, DrSc.
e-mail: viceprezident@nvr.sk

 

Správkyňa
Ing. Erika Chudějová
tel: 0917 076 099
e-mail: spravca@nvr.sk

 

Napíšte nám svoje otázky a podnety pre otvorenie ďalších tém, ktoré sa týkajú výskumu nádorových ochorení.