Domov Kam idú vaše peniaze

Kam idú vaše peniaze

od admin

NVR V ČÍSLACH

  • 15 projektov v celkovej sume 77 740 €
  • 50 vedeckých pracovníkov na konferenciách a služobných cestách v sume 29 680 €
  • zakúpila laboratórne prístroje v celkovej sume 1 093 757 €
  • z toho zapožičané do užívania v ÚEO SAV vo výške 535 162 €
  • zapožičané v OÚSA vo výške 30 000 € (galileo) a darované vo výške 19 972,59 € (farbiaci automat pre histológiu)
  • počas 7 ročníkov Súťaže mladých onkológov (SMO) sa ich zúčastnilo 165 študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
  • Vedecké Dielne Onkológia (VDO) návšteva a prednášky ročne v cca 30 – 40 gymnáziách a stredných školách po celom Slovensku. V rámci 8 ročníkov odzneli prednášky pre viac ako 7000 študentov.
  • 17 ročníkov športovo kultúrneho podujatia Na kolesách proti rakovine
  • za 6 rokov akcie Beh pre život sa vyzbieralo 367 000 €
  • počas 9 rokov sme formou direct mailing vyzbierali 357 000 €

NVR BY RADA DOSIAHLA TO, ABY SA PODPORA ONKOLOGICKÉHO ZÁKLADNÉHO VÝSKUMU STALA JEDNOU Z PRIORÍT VEDOMOSTNEJ EKONOMIKY SR A BOLA SÚČASŤOU NÁRODNÉHO PLÁNU BOJA ROTI RAKOVINE.

 

Brožúrka 25 rokov NVR

(pre zobrazenie celej brožúrky kliknite na fotku)

Poster 20 rokov NVR

(pre zobrazenie celého posteru kliknite na fotku)