DEŇ VÝSKUMU RAKOVINY 2015 – KONFERENCIA A OKRÚHLY STÔL

Pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny zorganizovali Nadácia Výskum rakoviny a Ústav experimentálnej onkológie SAV konferenciu pod heslom „Nie je to mimo nás“, ktorá sa konala na záver spoločného projektu Vedecké dielne – Onkológia 2015.
Mottom konferencie bolo heslo Svetového dňa boja proti rakovine 2015 – Not Beyond Us. Dlhoročná spolupráca nadácie a ústavu je jeho naplnením na poli podpory, propagácie a realizácie onkologického výskumu ako neoddeliteľnej súčasti boja proti rakovine.

Konferencia demonštrovala možnosti, ale aj potrebu zásadného posunu vo vnímaní boja proti rakovine. Cieľom je zvýšiť povedomie, že každý na úrovni jednotlivca, spoločnosti a vlády môže aktívnym prístupom prispieť k urýchleniu pozitívnych zmien, ktoré sú výsledkom úsilia vedcov, lekárov a pacientov v boji proti rakovine.
Spoločným postupom vpred máme potenciál ukázať, že môžeme riešiť problém rakoviny – nie je to mimo nás.

Prednášatelia

Margita Klobušická, Nadácia Výskum rakoviny
Úvodné slovo

Boris Mravec, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Lekárska fakulta UK v Bratislave
Význam neuro-endokrinno-imunitných interakcií pri nádorovom raste

Ingrid Tonhajzerová, Kamil Javorka, Jesseniova lekárska fakulta UK
Autonómny nervový systém a onkologický pacient

Mária Turzová1, Ľuba Hunáková2, Dana Cholujová2, Katarína Kozics2, Miroslav Vlček3, Richard Imrich3
1Petit Pilates, 2Ústav experimentálnej onkológie SAV, 3Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Rehabilitácia – integrálna súčasť starostlivosti o pacienta s onkologickou diagnózou

Pavel Kotoucek1,2, Clare Bearcroft, Miroslav Hrianka, Milada Hrianková, Eva Belišová, Jarmila Brňová, Christa Kolbe-Geipert, Alberto Orfao3, Robert Enright4, Adriena Sakalová5
1Homerton University Hospital London, UK, 2Slovenská myelómová spoločnosť, 3University of Salamanca and Institute for Biomedical Research of Salamanca, Salamanca, Spain, 4University of Wisconsin, Madison, USA, 5Slovenská zdravotnícka univerzita, KHaT
Integratívna onkológia a hematológia – nový prístup na ceste k vyliečeniu onkologických ochorení

Miroslav Hrianka1,2, Pavel Kotouček1, Zdenka Štefániková1
1Slovenská myelómová spoločnosť, 2Žilinská univerzita
Komplementárna liečba u onkologických pacientov

Martin Smatana, Inštitút zdravotnej politiky, Ministerstvo zdravotníctva SR
Národná koordinačná jednotka BIOMED/HEALTEC · Platforma zdravotníckych inovácií.

Okrúhly stôl
5. marec 2015 o 11.00 hod.

Téma: Význam výskumu v terciárnej prevencii onkologických pacientov

Juraj Šteňo, Lekárska fakulta UK, dekan
Eva Siracká, Liga proti rakovine, prezidentka
Zdenka Štefániková, Slovenská myelómová spoločnosť, predsedníčka
Chakameh Safaei Diba, Národný onkologický register, NCZI, expert
Ján Gondoľ, Kancelária splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, expert
Tomáš Šálek, Slovenská onkologická spoločnosť, prezident
Stanislav Špánik, hlavný odborník MZ SR pre klinickú onkológiu
Ján Danko, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, dekan, Rada pre lekárske vedy APVV, predseda

Výsledkom rokovania bola Výzva vláde SR, ktorú bolo možné podporiť svojim podpisom.

Foto: Veronika Zahradníková

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR