12. marca 2024 | 08:00 h

Súťaž mladých onkológov 2024

2024 eng 2022 2022 eng 2024 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008

SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2024

Pri príležitosti  Dňa výskumu rakoviny organizuje Nadácia Výskum Rakoviny

9. ročník Súťaže mladých onkológov.

Cieľom podujatia je umožniť stretnutie mladých nadšencov v oblasti onkologického výskumu a poskytnúť im príležitosť verejne prezentovať svoj záujem a výsledky vedeckej práce v tak dôležitej oblasti, akou je onkológia. Nadácia Výskum Rakoviny má snahu motivovať mladých ľudí, aby sa venovali vede a prípadne sa vydali na dráhu výskumného pracovníka. Ponúkame im výnimočnú príležitosť spoznať ďalších mladých ľudí s podobnými záujmami a diskutovať o svojej práci so špičkovými výskumníkmi.

Slovenská republika dlhodobo bojuje s nedostatkom mladých vedeckých síl a jednou z ciest, ako obnoviť výskumný potenciál je sprístupniť a zatraktívniť vedeckú prácu mladým ľudom – od žiackych lavíc cez študentské roky až po vedecké pracoviská.  Nadácia Výskum Rakoviny sa podieľa na tomto snažení mnohými aktivitami, napríklad aj snahou podporiť mladých záujemcov o vedeckú činnosť v oblasti onkológie.

V tomto roku NVR usporiada už 9. ročník Súťaže mladých onkológov. Dňa 12. marca 2024 budú študenti  aj mladí vedci súťažiť celkovo v 3 kategóriách:

  1.  študent VŠ
  2.  študent VŠ – doktorand
  3.  mladý vedec s ukončeným PhD. do 35 rokov

Odmenou za ich snaženie budú nielen atraktívne vecné ceny, ale predovšetkým možnosť zažiť atmosféru odborného podujatia, vyskúšať si vlastné prezentačné schopnosti a podeliť sa nielen so slovenskou vedeckou komunitou i svojimi rovesníkmi s výsledkami ich vedeckej práce. Príspevky všetkých súťažiacich budú zaznamenané v zborníku a pre mnohých z nich to bude ich prvá publikačná skúsenosť. Predpokladané ukončenie súťaže spojené s vyhlásením výsledkov a ocenením prvých troch výhercov v každej kategórii je o 16.00 hod. v mieste konania Súťaže mladých onkológov 2024, vo Vedeckom parku UK v Bratislave.

Pri vytváraní prezentácie použite, prosíme, tento   VZOR.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR