Domov Vedecké dielne Vedecké dielne onkológia 2020

Vedecké dielne onkológia 2020

od admin

Vedecké dielne onkológia sú projektom Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV a Nadácie Výskum Rakoviny, ktorého konanie určujú dva dátumy: 4. február (Svetový deň proti rakovine) a 7. marec (Deň výskumu rakoviny)

 

V rámci projektu chceme upriamiť pozornosť mladých ľudí na onkologickú problematiku s cieľom získať nadaných študentov pre štúdium na Lekárskych alebo Prírodovedeckých fakultách našich vysokých škôl a univerzít, ktorí by vytvorili zásobáreň budúcich diplomantov a doktorandov v odbore Onkológia a Genetika.

 

Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020

 

11.2. – 15. 2. 2020 Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
18.2. – 22. 2. 2020 Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
24.2. – 28. 2. 2020 Košický kraj, Prešovský kraj

 

10.2.2020 8:00 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, Bratislava 

10.2.2020 8:00 Gymnázium, Školská 26, Vráble

10.2.2020 8:00 Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava

11.2.2020 8:30 Gymnázium Ármina Vámbéryho, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda

11.2.2020 9:50 Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava

11.2.2020 10:00 Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava

12.2.2020 8:00 Gymnázium Jánosa Selyeho, ul. biskupa Királya, Komárno

12.2.2020 9:00 Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava

12.2.2020 12:45 Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava

sdr
sdr

12.2.2020 13:20 Evanjelické lýceum v Bratislave, Palisády 57, Bratislava

13.2.2020 8:00 Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava

13.2.2020 8:30 Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany

sdr
sdr
dav
sdr

13.2.2020 12:30 Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa

dav
sdr
sdr
sdr

13.2.2020 13:00 Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava

17.2.2020 8:00 Gymnázium Bytča, Štefánikova 219/4, Bytča

17.2.2020 8:25 Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy, Halíčská cesta č. 9, Lučenec

17.2.2020 11:15 Gymnázium Ivana Kraska, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota

17.2.2020 11:45 Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo, Mieru 307/23, Námestovo

18.2.2020 8:00 Gymnázium Jozefa Cígera Hronského, Ulica M. R. Štefánika 1, Vrútky

18.2.2020 9:00 Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín


18.2.2020 11.50 Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, Martin

18.2.2020 12:40 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín

 

19.2.2020 7:50 Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza

19.2.2020 8:00 Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 3, Zvolen

19.2.2020 10:15 Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená
19.2.2020 10:55 Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica

20.2.2020 8:00 Gymnázium Detva, ul. Štúrova 849, Detva
20.2.2020 11:00 Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica, Hurbanova 9, Banská Bystrica
20.2.2020 8:55 Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina

20.2.2020 11:40 Gymnázium, Hlinská 29, Žilina

21.2.2020 7:40 Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín

21.2.2020 11:35 Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Komenského 10, Liptovský Mikuláš

24.2.2020 10:40 Gymnázium, Študentská 4, Snina

Mohlo by sa vám pačiť