Domov Vedecké dielničky Otvorenie detského vedeckého laboratória

Otvorenie detského vedeckého laboratória

od admin

Dňa 13. 12. 2019 sa uskutočnilo oficiálne otvorenie detského vedeckého laboratória za prítomnosti žiakov ZŠ Košická. Táto udalosť niesla názov Veda je krásna a zábavná. 

 

Konečne sa nám to podarilo! Priestory laboratória Nadácie Výskum Rakoviny sme upravili a zariadili tak, aby sme v ňom mohli privítať deti, žiakov zo základných škôl. Pre zábavnú vedu toho netreba veľa, dôležitá je chuť a nadšenie.  A deťúrence nám to vždy mnohonásobne vrátia. Tak to bolo aj v deň nášho otvorenia. Žiaci zo ZŠ Košická nadšene sledovali levitáciu supravodivých materiálov a pri tom sa naučili niečo o elektrónoch, elektrickom prúde či magnetizme. Fyzik Marek im pri tom dokonca dovolil trochu sa zahrať s tekutým dusíkom – ved koho by nebavilo nechať v momente na kosť stuhnúť gumičku do vlasov?  Chemik a vedecký kúzelník Miško, sa zas pohrával s ich zmyslami. Pre deti pripravil sériu pokusov, pri ktorých mizli guľôčky, farby sa menili, miešali, rozkladali a dokonca pretekali v chromatografických dráhach, voda sa sypala a piesok lial. Náš druhý fyzik, Filip, učil deti narábať s vákuom. Skúmali spolu ako sa menia predmety vložené do vákuového zvonu, či budík stíchne a kedy sa uvarí voda. Biologička Gabika rada mikroskopuje, preto so školákmi pripravovala preparáty prieduchov z listov izbových rastlín a buniek bunkálnej sliznice, ktoré si mohli prezerať v našich nových študentských, ale aj v binokulárnych laboratórnych mikroskopoch. Treba vyzdvihnúť zručnosť detí, nad niektorými preparátmi neskrývali nadšenie aj pani učiteľky. S Romanom si deti trochu zapľuli – a to do skúmaviek, pretože potrebovali získať bunky z ústnej dutiny, z nich si totiž každé vyextrahovalo a zviditeľnilo vlastnú DNA. A keď ju už videli, hneď ju chceli aj skúmať, zisťovať či sú zdraví a čo z nich vyrastie. Takto ďaleko ešte v našom laboratóriu nie sme, ale už teraz vieme predpovedať, že aspoň pár z nich sa vydá na cestu vedy a raz možno objaví dokonca aj liek na rakovinu.

 

 

Detské vedecké laboratórium je nadstavbou k už prebiehajúcej vedecko-popularizačnej aktivite Nadácie Výskum Rakoviny (NVR) pod názvom Vedecké dielničky. NVR na tento účel poskytla priestory laboratória , inverzný mikroskop, laboratórny mikroskop, študenstký mikroskop, počítač a dataprojektor. Malé laboratórne vybavenie a doplnky sme kolektovali formou darov a vyradeného, ale pre naše potreby postačujúceho, materiálu so spriaznených laboratórií a medicínskych zariadení. A vďaka grantovému programu Nadácie SPP – SPPravme To sa nám podarilo dotvoriť  a zariadiť naše laboratórium pre potreby žiakov základných škôl. Nadácia SPP poskytla prostriedky NVR vo výške 800 EUR.  Z týchto prostriedkov sme zakúpili dva študenské mikroskopy, digitálny ručný mikroskop, laboratórne váhy, set mikropipiet. V zariaďovaní laboratória plánujeme naďalej pokračovať z finančných prostriedkov získaných z grantov a zo zbierok našej nadácie.

 

Našou snahou v tomto laboratóriu nie je suplovať vyučovanie prírodovedných predmetov, ale ukázať deťom krásu vedy a vedeckej práce a povzbudiť tých, ktorí inklinujú k bádaniu, aby nasledovali svoje sny a túžby. Veríme, že aj našim pričinením pomôžeme slovenskej vede vychovať nových nádejných výskumníkov a inovátorov.

 

                       

 

Realizačný tím 

 

 

Text: Gabriela Pavlíková

Fotografie: Peter Kirschner