Domov Iné podujatia Popularizačno-propagačný seminár „Veda si žiada viac…“