Domov Vedecké dielne Vedecké dielne onkológia

Vedecké dielne onkológia

od admin

projekt Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV a Nadácie Výskum Rakoviny, ktorého konanie určujú dva dátumy: 4. február (Svetový deň proti rakovine) a 7. marec (Deň výskumu rakoviny)

V súlade s ideou Svetového dňa proti rakovine organizuje už po deviatykrát Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV edukačno-popularizačný projekt Vedecké dielne onkológia (VDO).

 

 

Tento rok prebehol už 9. ročník podujatia. Spolu 103 individuálnych prednášok v podaní starších vedeckých pracovníkov (16 prednášajúcich, 52 prednášok) a doktorandov ÚEO SAV (12 prednášajúcich, 51 prednášok) sa uskutočnilo v dvojhodinových blokoch na 35 gymnáziách vo všetkých krajoch Slovenska. V rámci projektu chceme upriamiť pozornosť mladých ľudí na onkologickú problematiku s cieľom získať nadaných študentov pre štúdium na Lekárskych alebo Prírodovedeckých fakultách našich vysokých škôl a univerzít, ktorí by vytvorili zásobáreň budúcich diplomantov a doktorandov v odbore Onkológia a Genetika.

Ďakujeme za pozvanie žilinskej televízie do diskusie na tému zdravie. Prezidentka nadácie Margita Klobušická a člen správnej rady Ján Sedlák rozprávali o projekte „Vedecké dielne – onkológia“. Celú diskusiu si viete pozrieť tu: YouTube/Televízia Raj

___

Reportáž k VDO z archívu Slovenskeho rozhlasu, ktorá odznela v RTVS 26.2.2019 si môžete vypočuť tu:


Svetový deň rakoviny (WCD)
 naďalej púta pozornosť jednotlivcov, firiem, svetových lídrov, novinárov a komunít po celom svete.  Posledný rok kampane „Dokážeme. Dokážem.“ v 2018 dosiahol WCD viac ako 14 tisíc článkov v tlači, stovky tisíc návštevníkov webových stránok a stal sa celosvetovou trendovou témou – pri zvyšovaní povedomia o rakovine, podnecovania diskusie a v inšpirovaní aktivít na všetkých frontoch.

 

Nová kampaň „I am and I will“ bude viesť dialóg a diskusiu v ôsmich kľúčových problémoch:
Povedomie, porozumenie, mýty a dezinformácie
Prevencia a znižovanie rizika rakoviny
Činnosť a zodpovednosť vlády
Rovnosť šancí v prístupe k službám proti rakovine
Okrem fyzického: duševný a emocionálny vplyv
Zmenšenie medzery v zručnostiach
Záchrana životov šetrí peniaze
Pracovať spolu ako jeden

 

Kampaň v nasledujúcich troch rokoch bude otvorenou výzvou pre jednotlivcov, podniky, školy, mestá, vlády a komunity na celom svete, aby prijali zmysluplné opatrenia na zníženie rozsahu rakoviny.

 

Nadácia Výskum Rakoviny a Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV pristupujú aktívne k šíreniu povedomia o rakovine formou edukačno-popularizačných seminárov „Vedecké dielne – onkológia“ medzi študentami stredných škôl na celom Slovensku. Snahou je tiež inšpirovať študentov gymnázií k štúdiu medicíny, prírodných, ale aj spoločenských a technických vied, lebo vzdelaní ľudia môžu zásadným spôsobom prispieť k pochopeniu zmien, ktoré sú odohrávajú pri vzniku klinicky manifestovaného ochorenia. VDO tak vytvárajú predpoklady pre obsiahnutie všetkých ôsmich hlavných problémov kampane„Chcem, dokážem“. A tak z dnešných gymnazistov sa môžu stať budúci lekári, ktorí budú liečiť onkologických pacientov, alebo molekulárni biológovia, genetici, imunológovia či bioinformatici odhaľujúci zákonitosti vzniku rakoviny. Výsledky ich činnosti prispievajú k porozumeniu zmien, potláčaniu mýtov a dezinformácii, dávajú do rúk lekárov nástroje na liečbu a znižovanie rizika rakoviny. To sa jednoznačne nezaobíde bez psychológov, ktorí pomáhajú riešiť problémy presahujúce fyzično, bez právnikov a sociológov, ktorí môžu napomáhať pri vyrovnávaní šancí v dostupnosti služieb, či fyzioterapeutov a sociálnych pracovníkov pri zmierňovaní nedostatku zručností. Nakoniec, ale nie ako posledných, sa týka boj proti rakovine aj ekonómov, prognostikov, politikov a zástupcov samospráv – pri analýze, návrhoch a rozhodovaní o tokoch štátnych a komunitných financií. Na naplnení vízie znížiť rozsah rakoviny tak môžu spolupracovať ako jeden, pričom v činnosti a zodpovednosti vlády je definovať rámce a rozsah týchto spoluprác, lebo NIE JE TO MIMO NÁS.

 

 

Viac informácií o prednášajúcich a prednáškach na školách si viete pozrieť na stránke www.sss421.sk

Mohlo by sa vám pačiť