Domov O nadácii 25 rokov Nadácie Výskum Rakoviny

25 rokov Nadácie Výskum Rakoviny

od admin

V roku 2018 sme si pripomenuli 25. výročie založenia Nadácie Výskum Rakoviny.

 

V septembri 1993 sa rozhodli vedeckí pracovníci Ústavu experimentálnej onkológie SAV založiť Nadáciu Výskum Rakoviny, ktorej cieľom bolo získavanie finančných prostriedkov na zintenzívnenie výskumných prác v boji proti nádorovým ochoreniam.
Nadácia sa podieľa na rozvoji onkologického výskumu v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby zhubných nádorov, na rozvoji spoluprác medzi pracoviskami základného a klinického onkologického výskumu a klinickej praxe v Slovenskej republike, na podpore nových smerov základného výskumu, realizácii projektov integratívnej onkológie, ako aj na zvyšovaní úrovne vzdelania a zručností mladých vedcov formou súťaží a verejnej informovanosti o cieľoch a výsledkoch onkologického výskumu.
Činnosť nadácie chce prispieť k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

 

 

Hlavným cieľom Nadácie Výskum Rakoviny je podporovať, propagovať a realizovať výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi. Nadácia sa chce podieľať na rozvoji onkologického výskumu v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby zhubných nádorov, na rozvoji spoluprác medzi pracoviskami základného a klinického onkologického výskumu a klinickej praxe v Slovenskej republike, na podpore nových smerov základného výskumu, realizácii projektov integratívnej onkológie, ako aj na zvyšovaní úrovne vzdelania a zručností mladých vedcov formou súťaží a verejnej informovanosti o cieľoch a výsledkoch onkologického výskumu.
Činnosť nadácie chce prispieť k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

 

Brožúrka 25 rokov NVR

(pre zobrazenie celej brožúrky kliknite na fotku)

 

Poster 20 rokov NVR

(pre zobrazenie celého posteru kliknite na fotku)

Mohlo by sa vám pačiť