Domov Iné podujatia Vyhlásenie k prijatiu Národného onkologického programu SR

Vyhlásenie k prijatiu Národného onkologického programu SR

od admin

Nadácia Výskum Rakoviny víta aktivitu vlády SR, ktorou sa ukončilo dlhé obdobie upozornení pacientov a odbornej komunity na nutnosť začlenenia Slovenska medzi štáty EÚ, v ktorých už existuje etablovaný národný onkologický program.

 

Chceme uveriť, že vláde SR sa podarí v priebehu nasledujúcich 4 mesiacov schváliť všetkých 6 akčných plánov Národného onkologického programu SR, aj s ich 16 parciálnymi cieľmi, s konkrétnou identifikáciou zodpovedných subjektov, primeraným rozpočtom a kontrolovateľnými ukazovateľmi plnenia, a tak zmysluplne odštartovať realizáciu prvého Národného onkologického programu SR. Začne sa tak napĺňať jedna z viacerých dôležitých požiadaviek zhrnutých vo Výzve vláde SR, ktorú iniciovala Nadácia Výskum Rakoviny v roku 2015.
Vnímame to ako prvý zásadný krok, ktorým sa politici pridali k snahe pacientov, ich rodinných príslušníkov, zástancov pacientov, jednotlivcov a spoločnosti na dlhodobé financovanie preventívnych opatrení, skríningu, liečby a výskumu v onkológii na Slovensku.
Je dôležité, aby pacienti, lekári a vedci nezostali v tomto boji proti rakovine osamotení, lebo NIE JE TO MIMO NÁS (https://www.nvr.sk/vyzva-vlade-sr/).

 

 

Bratislava, 28. 8. 2018

 

 

RNDr. Margita Klobušická, CSc.
prezidentka Nadácie Výskum Rakoviny

Mohlo by sa vám pačiť