Domov Súťaž mladých onkológov Súťaž mladých onkológov 2018

Súťaž mladých onkológov 2018

od admin

Nadácia Výskum Rakoviny v rámci Dňa výskumu rakoviny organizovala 7. marca 2018 už  6. ročník Súťaže mladých onkológov v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie BMC SAV, Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine a Martinským centrom pre biomedicínu BioMed Martin. Súťaž mladých onkológov sa uskutočnila v prednáškových sálach BioMedu. Súťaž otvorila slávnostným príhovorom prezidentka Nadácie Výskum Rakoviny M. Klobušická, súťažiacim sa prihovorili dekan Lekárskej fakulty UK V Martine prof. MUDr. Ján Danko, CSc. a riaditeľka Martinského biomedicínskeho centra prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

 

Do súťaže sa prihlásilo 39 účastníkov z Bratislavy, Košíc, Martina, Šurian, Prešova a Šale. Do kategórie Študent strednej školy sa prihlásili 4 súťažiaci, do kategórie Študent vysokej školy 4 súťažiaci. V kategórii doktorandov bolo prihlásených  18 záujemcov o súťaž, v kategórii postdoktorandov 13 súťažiacich.

 

V kategórii Študent strednej školy súťažili:                   

 1. Matúš Mlynár, Bratislava                                           
 2. Simona Tináková a. Katarína Tamaškovičová, Šurany                              
 3. Paulína Holotová, Šaľa
 4. Jana Čorňáková, Prešov

 

 

V kategórii Študent vysokej školy súťažili:

 1. Barbora Kvokačková,BA. Prír.FUK                                
 2. Anna Marková, BA, LFUK                                           
 3. Adriana Furdová, BA, LFUK  
 4. Daniela Vargová, Martin, JLF

 

 

V kategórii Študent vysokej školy  – doktorand súťažili:                                          

 1. RNDr. Ivana Kašubová, BioMed Martin
 2. Mgr. Katarína Zelinová, BioMed Martin
 3. Mgr. Barbora Váňová, BioMed Martin                          
 4. RNDr. Bibiana Malicherová, BioMed Martin                  
 5. Ing. Soňa Uramová, BioMed Martin                                 
 6. Mgr. Marianna Jagelková, BioMed Martin                    
 7. RNDr. Barbora Fecková, Ústav biol. a ekol. vied, PrF UPJŠ                         
 8. RNDr. Erika Szentpéteriová, Ústav biol. a ekol. vied, PrF UPJŠ                                         
 9. RNDr. Jana Vargová, Ústav biol. a ekol. vied, PrF UPJŠ                                                    
 10. RNDr. Mgr. Martin Majerník, Ústav biol. a ekol. vied, PrF UPJŠ                                      
 11. Mgr. Peter Takáč, Úśtav farmakológie LF UPJŠ                                  
 12. Ing. Silvia Schmidtová, ÚEO BMC SAV                                                
 13. Mgr. Radivojka Vulić, Virologický ústav BMC SAV                          
 14. MUDr. Kristína Klučková, Imunologický ústav LF UK                      
 15. Martina Barnová, ÚEO BMC SAV                                                                                    
 16. Mgr. Lukáš Jakl, ÚEO BMC SAV        

 

 

V Kategórii Mladý výskumník do 35 rokov s ukončeným PhD. štúdiom súťažili:

 1. RNDr. Anna Farkašová, PhD., MBC, s.r.o.,Martin
 2. MUDr. Marcela Ňachajová, PhD.,  JLF Martin
 3. Mgr. Sandra Meršaková, PhD., BioMed Martin                
 4. Mgr. Karin Jašek, PhD., BioMed Martin                                            
 5. MUDr. Barbora Zoľáková, PhD.,  BioMed Martin            
 6. RNDr. Terézia Kisková, PhD., Ústav biol.a ekolog vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ 
 7. RNDr. Ivana Špaková, PhD., LF UPJŠ
 8. RNDr. Martin Kello, PhD., Ústav farmakológie,  LF UPJŠ 
 9. Mgr. Veronika Borbélyová, PhD., Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK           
 10. RNDr. Erika Ďuriníková, PhD., ÚEO BMC SAV
 11. RNDr. Zuzana Šestáková, PhD., ÚEO BMC SAV
 12. MUDr. Michal Chovanec, PhD.,  NOÚ, OKOD
 13. MUDr. Lucia Géczová, PhD.,  Klinika detskej hematológie a onkológie NÚDCH 

 

 

Členovia odbornej hodnotiacej komisie

Kategória Študent strednej školy,  Študent vysokej školy a Kategória Mladý vedecký pracovník do 35 rokov s ukončeným PhD. štúdiom 

prof. RNDr. Peter Račay, PhD.             BioMed Martin                                                 

doc. RNDr. Peter Pristaš, PhD.             Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

RNDr. Jozef Bízik, DrSc., SAV             Ústav experimentálnej onkológie BMC 

 

Kategória Študent vysokej školy – doktorand 

Doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. BioMed Martin

RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD. Prírodovedecká fakulta UPJŠ      Košice                            

RNDr. Miroslava Matúšková, PhD. Ústav experimentálnej onkológie   BMC SAV             

 

    

Hodnotila sa forma spracovania a spôsob prezentácie. Hodnotiaca komisia vybrala z každej súťažnej kategórie tri víťazné príspevky, ktorých autori boli odmenení finančnou, resp. vecnou cenou.

 

Víťazmi jednotlivých súťažných kategórií sa stali:

 

Študent strednej školy:
1. miesto: Jana Čorňáková, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 1, Prešov

 1. miesto: Paulína Holotová, Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa 
 2. miesto: Matúš Mlynár,Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava 

Motivačná cenaSimona Tináková a Katarína Tamaškovičová, Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany 

 

Študent vysokej školy:

 1. miesto: Barbora Kvokačková, Prírodovedecká fakulta UK, Katedra Molekulárnej biológie, Bratislava, Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava  
 2. miesto: Adriána Furdová, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Klinika oftalmológie LF UK a Univerzitnej Nemocnice Bratislava 
 3. miesto: Daniela Vargová, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Divízia onkológia, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Univerzitná nemocnica, Martin 

Motivačná cenaAnna Marková – Lekárska fakulta UK, Bratislava 

 

Študent vysokej školy – doktorand:

1. miesto RNDr. Jana Vargová, Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice 

 1. miesto RNDr.Ivana Kašubová, Martinské centrum pre biomedicínu Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Divízia onkológia, Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Ústav molekulovej biológie JLF UK 
 2. miesto Ing. Silvia Schmidtová, Laboratórium molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava 

 

Mladý vedecký pracovník do 35 rokov s ukončeným  PhD. štúdiom

 1. miesto MUDr.Michal Chovanec, PhD., Národný onkologický ústav Jednotka translačného výskumu LF UK a NOÚ Bratislava 
 2. miesto Mgr.Erika Ďuriníková, PhD., Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava
 3. miesto Mgr.Sandra Meršaková, PhD., Martinské centrum pre biomedicínu BioMed, Divízia Onkológia, Jesseniova lekárska fakulta, Martin. 

 

Mohlo by sa vám pačiť