Domov Deň výskumu rakoviny Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny 2017

Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny 2017

od admin

Tretíkrát mimo Bratislavy! V kúpeľnom meste Bojnice zorganizovala Nadácia Výskum rakoviny Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny pod záštitou primátora mesta Bojnice PhDr. Františka Táma v utorok  7. marca 2017 o 17.30 hod. v Kultúrnom centre Bojnice na Hurbanovom námestí.

 

V úvode koncertu privítal všetkých prítomných na pôde masta Bojnice primátor František Tám. Osobitne uvítal ministra školstva, vedy, výskumu a športu pána Petra Plavčana a podpredsedu Trančianskeho samosrrávneho kraja pána Richarda Takáča.

 

Prezidentka Nadácie Výskum rakoviny Margita Klobušická priblížila význam Dňa výskumu rakoviny a vysvetlila symbol dňa – snežienku.
Pán minister Peter Plavčan ocenil činnosť Nadácie Výskum rakoviny slovami:  „Vysoko oceňujem edukačno-popularizačné aktivity Nadácie Výskum rakoviny a Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV zamerané na žiakov gymnázií. Vnímam ich ako vítané a efektívne spojenie osvety v oblasti prevencie onkolo   gických ochorení a súčasne popularizácie ich výskumu, ako jednej z možných ciest kariérneho uplatnenia sa mladých ľudí.“

 

Súčasťou programu bolo vyhodnotenie účastníkov 7. ročníka vedeckých dielní – onkológia z radov poslucháčov-študentov aj lektorov-prednášateľov.
Autor projektu Ján Sedlák najprv vyžreboval z radov vyše tisícky účastníkov dielní dvoch (zatiaľ anonymných) študentov a jedno gymnázium:

 

NVR432, Gymnázium Angely Merici, Trnava – Stručný etymologický slovník slovenčiny, s venovaním a podpisom autora diela Ľubora Králika
DM19, Súkromné gymnázium, Žilina a ZA1, Gymnázium Hlinská, Žilina – Základná a klinická imunológia, s venovaním a podpisom autora diela Milana Buca
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné – 7 zväzkov veľkej slovenskej všeobecnej encyklopédie Encyclopaedia Beliana

 

Z lektorov-doktorandov boli najúpešnejší na 3. mieste Lukáš Jakl (získal knihy Stručný etymologický slovník slovenčiny a Základná a klinická imunológia), na 2. mieste Erika Ďuriníková s rovnakými cenami. A cenu za 1. miesto od Kúpeľov Bojnice: víkendový pobyt v týchto kúpeľoch získal Pavel Košík.

 

Špeciálne poďakovanie za skvostnú spoluprácu vyslovuje Nadácia Výskum rakoviny pracovníkom Kultúrneho centra Bojnice na čele so Zlaticou Sedlákovou a Miroslavom Gálom a Bojnickému vínnemu domu (Lekýrovci).    
Partneri galakoncertu: Kultúrne centrum Bojnice, Kúpele Bojnice, a.s., VEDA vydavateľstvo SAV, ADE performance, s. r. o.
Mediálni partneri: RTV Prievidza, Rádio Beta, regionálne noviny Prievidzsko.

 

Programom sprevádzal Ján Juráš.

 

Mohlo by sa vám pačiť