Domov Prednášky a články Postresové prebudenie

Postresové prebudenie

od admin

Objav novej populácie kmeňových buniek zaznamenal veľký záujem ľudí pracujúcich v regeneratívnej medicíne i bunkovej terapii. Takéto zistenie nebýva častou udalosťou. Tajomstvo mechanizmu regenerácie tela je skryté v šere nejasností. Preto sa neustále hľadajú skryté skupiny kmeňových buniek, ktoré by do tohto javu priniesli svetlo. Doteraz boli pozorované skôr drobné podskupiny, ktoré sa málo odlišovali od už známych skupín kmeňových buniek.

 

Najvýznamnejšie mechanizmy embryonálneho vývinu sa zdajú byť objasnené. V počiatočných fázach gravidity sa delením jedinej oplodnenej bunky vytvoria tri zárodočné vrstvy buniek. Každá vrstva obsahuje skupinu kmeňových buniek, z ktorých sa vytvoria tkanivá. Napríklad mezenchýmová vrstva má vlastnosť vytvoriť spojivové tkanivá ako sú kosti, chrupavky, tuk a podieľa sa na tvorbe lymfatického a cievneho systému. Ektoderm a endoderm, ako ďalšie vrstvy, vytvoria pokožku, tráviacu sústavu, nervový systém, atď. Z týchto vrstiev je stvorený jednotný organizmus.

 

V porovnaní s embryonálnou fázou života je vývin jedinca po narodení fádny. Telo rastie, formuje sa a starne. Nevytvoria sa nám nové orgány a končatiny. V súčasnosti vieme, že bunky si nesú informáciu o svojom pôvode počas celého vývoja. To z ktorej embryonálnej vrstvy pochádzajú, nasmeruje i dozrievanie kmeňových buniek. Zmenu v jednosmernom pohľade na kmeňové bunky spôsobil objav novej skupiny kmeňových buniek. Získali sa z podkožného tuku dospelých darcov, no s vlastnosťami niekde na úrovni embryonálnych buniek. Ich meno je MUSE (Multilineage Differentiating Stress-Enduring Cells), voľne preložené ako stresom vzbudené bunky schopné dozrieť do buniek rôznych embryonálnych vrstiev. MUSE bunky boli získané z tuku spôsobom navodzujúci stres ako je dlhodobá izolácia v chlade či kultivovanie skoro bez živín. I tieto bunky si zachovávajú spomienku na mezenchýmový pôvod, ale dokážu spontánne dozrievať i do buniek endodermovej či ektodermovej vrstvy. Ich ďalšou vlastnosťou je schopnosť niekoľkonásobne viac odolávať bunkovému stresu v porovnaní s doteraz známymi dospelými kmeňovými bunkami.

 

Práca Dr. Chazenbalka G. a jeho spolupracovníkov ponúka ďalší kúsok skladačky na vytvorenie komplexného pohľadu na regeneráciu a vývoj tela. Dôkaz o získaní až do 3% MUSE buniek z tukového tkaniva ponúka doteraz najširšie možnosti pre použitie v regeneratívnej a bunkovej terapii budúcnosti.

 

Spracoval: Ing. Roman Bohovič

 

Zdroj: PLoS One. Heneidi S. et al. 2013 doi: 10.1371/annotation/190d4d01-a63c-4adc-a123-e519ee40a03e

Mohlo by sa vám pačiť