Domov Prednášky a články Prekonali ste osýpky? (Ak áno, tak nádor ich možno neprežije.)

Prekonali ste osýpky? (Ak áno, tak nádor ich možno neprežije.)

od admin

To by bola jedna z prvých otázok, ktoré by položil lekár pacientovi s onkologickým ochorením pred začiatkom liečby pomocou vírusu osýpok.

 

Takto ďaleko sa výskum ešte neposunul. I keď výsledky skupín zaoberajúcich sa funkciou imunitného systému v boji proti baktériám, vírusom či nádorovým bunkám poukazujú na ich značný význam a dôležitosť.

 

Nádory vaječníkov patria k zložito liečiteľným typom nádorov. Pre skupinu pod vedením Kah-Whye Peng to bola výzva pre vytvorenie nového typu liečby postaveného na princípe, že vírus dokáže poškodiť nádorovú bunku. Vírus osýpok je schopný množiť sa v širokej škále typov buniek a tiež v nádorových bunkách. Pri svojom vývoji v bunke vyčerpá zdroje bunky a množstvo vzniknutých viriónov pri opúšťaní bunky spôsobí jej rozpad.  Znakom nádorových buniek je rýchle vytváranie ďalších a ďalších nádorových buniek, čo umožňuje rýchlejšie množenie vírusu. To je výhoda pre tento typ liečby.

 

Použitie vírusov v protinádorovej liečbe nie je nový. V nedávnej minulosti sa začali experimentálne práce s použitím vírusu, no výsledky ešte nedosiahli očakávania.

 

V súčasnosti je kľúčovou otázkou dopravenie vírusu k nádorovým bunkám bez toho, aby imunitný systém zničil vírus. Kah-Whye Peng a kolektív použili na skrytie vírusu ľudské mezenchýmové stromálne(kmeňové)bunky získané z tuku. Je známe, že tieto bunky sú schopné vyhľadať nádor a na ňom sa uchytiť. Pre sledovanie účinnosti zvolenej liečby si zvolili myšky bez imunitnej odpovede.

 

Myšiam podali ľudskú bunkovú líniu získanú z ovariálneho nádoru pacientky. Vytvorili tri skupiny. (Keďže sme všetci prekonali osýpky, alebo sme boli proti tomuto ochoreniu zaočkovaní, tak máme protilátky proti vírusom.) Myšiam taktiež podali protilátky proti vírusu. Prvá skupina nedostávala liečbu a dĺžka prežívania dosiahla 36 dní. Druhej skupine podali vírus osýpok, pričom dĺžka prežívania dosiahla 37 dní. Tretej skupine podali ľudské mezenchýmové stromálne bunky infikované vírusom. Táto skupina dosiahla prežívanie 84 dní, čo je viac ako jeden násobok dĺžky života ako u neliečenej skupiny.

 

Táto práca ukázala možnosť ako ochrániť vírus pred zničením. Taktiež preukázala bezpečnosť v zacielení mezenchýmových stromálnych buniek s vírusom iba do nádorového tkaniva a následne i množenie vírusu v rakovinových bunkách.

 

Pracovná skupina Kah-Whye Peng po týchto pozitívnych výsledkoch má ambiciózny plán, chce využiť tento typ liečby i u pacientov s ovariálnymi nádormi. V prípade úspešných výsledkov budú klinické skúšky musieť prejsť ešte dvoma klinickými etapami a liečba by sa mohla poskytnúť pacientkám.

 

Spracoval: Ing.Roman Bohovič

 

Zdroj: Journal of Translation Medicine, Mader EK. et al. 2013
doi:10.1186/1479-5876-11-20

Mohlo by sa vám pačiť