Domov Prednášky a články Tkanivové čipy pre preverovanie liečiv

Tkanivové čipy pre preverovanie liečiv

od admin

Vývoj nových liečiv na liečbu a prevenciu ochorení je v súčasnosti zdĺhavý a finančne náročný proces. Zahŕňa testovanie približne 10 000 potenciálnych terapeutických zlúčenín, z ktorých vybrané prechádzajú do štádia predklinických a klinických skúšok, pričom viac ako 30% potenciálnych liečiv neprejde cez klinické skúšky, najmä pre ich vysokú toxicitu alebo nízku účinnosť. Konečné schválenie vhodného liečiva tak prichádza až po 14 rokoch od jeho objavenia.

 

Pre zefektívnenie procesu vývoja liečiv pracuje tím amerických vedcov z Národného centra pre pokroky v translačných vedách (National Center for Advancing Translational Sciences, USA) na vývoji 3-D tkanivových čipov. Tkanivové čipy sú bunkovým mikrosystémom ľudských častí orgánov (pľúca, pečeň, srdce), ktoré imitujú ich štruktúru, funkciu a fyziológiu. Vedci kombináciou techník tkanivového inžinierstva a informačných technológií spojili miniatúrne modely živých tkanív orgánov s transparentným mikročipom. Pri zachovaní vhodnej teploty a pH zostávajú tkanivové čipy životaschopné až niekoľko týždňov.

 

Vedci predpokladajú, že pomocou takto vytvorených ľudských tkanivových modelov bude možné testovať účinnosť či toxicitu kandidátnych liečiv, vakcín alebo biologických agensov rýchlejšie a lacnejšie. Ďalšou výhodou bude presnejšia predikcia účinnosti liečiv pomocou tkanivových čipov než zvieracích modelov, a preto by mohli byť tkanivové čipy v budúcnosti vhodnou náhradou testovania liečiv či prípravkov na zvieratách.

 

V júly 2012 americký Národný inštitút zdravotníctva (National Institute of Health, USA) udelil 17 ocenení vedcom pracujúcim na projekte tkanivových 3-D čipov. Ocenení vedci do budúcnosti plánujú vytvoriť tkanivové čipy, ktoré budú imitovať špecifický zdravotný stav, akými sú napr. kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, reumatoidná artritída či gastroinstestinálne ochorenia s cieľom študovať patologické procesy a vyvinúť efektívnejšiu liečbu.

 

Napísala: Mgr. Michaela Fajtová, PhD.

Zdroj: http://www.ncats.nih.gov/research/reengineering/tissue-chip/tissue-chip.html

Mohlo by sa vám pačiť