Domov Prednášky a články Elegantná liečba

Elegantná liečba

od admin

Nádorové ochorenie výrazne poškodzuje činnosť pankreasu. Je smutne známe svojou zlou prognózou s metastázovaním do pľúc i lymfatických uzlín. Samotné nádorové bunky majú často zníženú či poškodenú schopnosť podliehať bunkovej smrti – apoptóze. Pri nasadení súčasne používanej terapie  je tento typ pankreatického nádoru prakticky neliečiteľný. Skupina vedcov pod vedením doktora Zwacka vytvorila postup, pri ktorom pankreatické nádorové bunky citlivo reagovali na poškodenie a aktivovali mechanizmus apoptózy. Skombinovali geneticky upravené mezenchýmové stromálne/kmeňové bunky produkujúce bielkovinu TRAIL |MSB-TRAIL| s podávaním molekúl znižujúcich produkciu bielkoviny XIAP v nádore. Vysoká hladina XIAP umožňuje nádorovým bunkám zablokovať proces apoptózy a nezomrieť. Jej znížením dosiahli stavu „smrteľnosti“.  Ako hlavné liečivo použili TRAIL.  Molekula TRAIL je molekulárny kľúč spúšťajúci mechanizmus, ktorý nasmeruje bunku k apoptóze. A zámky ku kľúčom sa nachádzajú na povrchu nádorových buniek. Pre cielené dopravenie TRAIL do nádoru použili mezenchýmové stromálne bunky.  Tie vedia vyhľadať rakovinové bunky i jej metastázy a usídlia sa medzi nimi. MSB-TRAIL by vyprodukovali vysoké koncentrácie TRAIL, ktoré by následne atakovali susediace nádorové bunky. Teóriu si chceli overiť na experimentálnych myšiach s nádorom pankreasu. Zvieratá boli rozdelené do troch skupín. Prvej skupine podali MSB. Tu boli pozorované rozsevy metastáz do pľúc. Druhej skupine podali MSB-TRAIL bez blokátoru  XIAP čo brzdilo rast nádoru.  A poslednej skupine boli podané MSB-TRAIL s blokátorom XIAP. Výsledkom boli zvieratá bez ochorenia. Uvedené výsledky podčiarkujú potrebu kombinovania efektívnej terapie založených na nových prístupoch a liečivách zvyšujúcich citlivosť nádorových buniek k poškodeniu.

Blokátory molekúl XIAP, pre ich predpokladaný široký potenciál použitia, sú v súčasnosti v klinických testoch.

 

Napísal: Ing. Roman Bohovič

Zdroj: STEM CELLS 2010;28:2109–2120

Mohlo by sa vám pačiť