Domov Prednášky a články Kedy zomrieť

Kedy zomrieť

od admin

Pri hľadaní nových spôsobov liečby onkologických ochorení sa vedci zameriavajú na smrť bunky. Molekuly navodzujúce poškodenie nádorovej bunky sú používané ako hlavný nástroj. Pri sledovaní pridávania chemoterapeutík na kultivované nádorové bunky bola pozorovaná apoptóza (riadená smrť) buniek. Na tom nie je nič prekvapujúce, no zistili že tento dej, v závislosti od typu nádorových buniek, prebiehal v relatívne širokej časovej škále a niektoré bunky smrti nepodľahli. A to je zaujímavé. Ako vysvetlenie sa ponúka rozdielna rýchlosť delenia nádorových buniek a drobné (o to podstatnejšie) rozdiely v citlivosti buniek na vybrané liečivo. Tieto drobné rozdiely sú následkom zmien v nestabilnom jadre bunky v neustálom vzniku nových populácií nádorových buniek v rozrastajúcom sa nádorovom tkanive. Takto vzniknutá masa zložená z viacerých populácii rozdielne reaguje na podávané liečivo. Niektoré skupiny pozmenených buniek môžu mať schopnosť odolávať liečbe a rezistencia následne komplikuje výber vhodnej terapie.  V súčasnosti sa tomuto problému – rezistencii voči liečivám venuje široká skupina vedeckých pracovísk po celom svete. Po malých krokoch sa im darí „oklamať“ rezistentné nádorové bunky a prinútiť ich k apoptóze. Niektoré experimentálne postupy sa zdajú byť perspektívne a o pár rokov budú pravdepodobne v klinických skúškach. Ak sa podarí zvýšiť účinnosť liečby v zmesnej populácii nádorových buniek, môžeme očakávať i lepšie výsledky pre pacientov.

 

Napísal: Ing. Roman Bohovič

Zdroj: Nature, Vol. 459, 2009

Mohlo by sa vám pačiť