Domov Súťaž mladých onkológov Súťaž mladých onkológov 2014

Súťaž mladých onkológov 2014

od admin

Súťaž prebehla v dňoch 6. a 7. marca 2014 v Ústave experimentálnej onkológie SAV za rekordnej účasti súťažiacich z Košíc, Liptovského Mikuláša, Martina, Žiliny, Bratislavy, Olomouca a dokonca dvaja účastníci pochádzali z Indie.

Vo štvrtok 6. marca súťažili stredoškoláci a mladí vedci do 35 rokov, v piatok 7. marca doktorandi.

Odborné komisia mali plné ruky práce a problémy pri rozhodovaní, pretože súťaž mala vysokú odbornú úroveň.

No a napokon najdôležitejšia informácia, víťazi jednotlivých kategórií Súťaže mladých onkológov 2014:

Kategória Študent strednej školy

 

1. miesto:
Katarína Zemančíková a Kristína Tomková
Evanjelické gymnázium J. Tranovského, Liptovský Mikuláš

 

2. miesto:
Júlia Belobradová + Katarína Tomaščová+Lucia Golierová
Súkromné gymnázium, Oravská, Žilina

 

3. miesto:
Alžbeta Janasová
Gymnázium Hlinská, Žilina

 

Kategória Mladý výskumník doktorand

 

1. miesto
Mgr. Anna Farkašová
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty, Martin

 

2. miesto
RNDr. Martin Benej
Virologický ústav SAV, Bratislava

 

3. miesto
RNDr. Eva Sedlačková
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava

 

Špeciálnu cenu dostala súťažiaca zo zahraničia
Mgr. Khushboo Agrawal
Ústav molekulárnej a transplantačnej medicíny Palackého lekárskej fakulty, Olomouc

 

Kategória Výskumný pracovník do 35 rokov s ukončeným PhD.

 

1. miesto:
Mgr. Veronika Holubeková, PhD.
Ústav molekulovej biológie Jesseniovej lekárskej fakulty, Martin

 

2. miesto:
RNDr. Lucia Kuliková, PhD.
Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J .Šafárika, Košice

 

3. miesto:
RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.
Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, Košice

 

3. miesto a Špeciálna cena (súťažiaci zo zahraničia)
Mgr. Viswanath Das, PhD.
Ústav molekulárnej a transplantačnej medicíny Palackého lekárskej fakulty, Olomouc

 

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri štúdiu a vo vedeckej práci.

 

Foto: Veronika Zahradníková

Mohlo by sa vám pačiť