Domov Iné podujatia Deň otvorených dverí 2013

Deň otvorených dverí 2013

od admin

V stredu 13. novembra 2013 sa uskutočnil ďalší Deň otvorených dverí Ústavu experimentálnej onkológie SAV (ÚEO SAV).

 

Dopoludnia sa na podujatí zúčastnili študenti a ich učitelia zo štyroch bratislavských gymnázií – Ladislava Novomeského, Jána Papánka, Metodova, Evanjelického lýcea v Bratislave a Súkromného gymnázia Žilina. S týmito, a ďalšími strednými školami, spolupracuje ÚEO SAV a Nadácia Výskum rakoviny (NVR) už viac rokov formou Vedeckých dielní onkológia a Súťaže mladých onkológov. Žiaci na revanš aktívne pomáhajú pri verejných zbierkach NVR v uliciach miest.

 

V prvom bloku si študenti vypočuli informácie o zaujímavých prístrojoch, ktoré sa používajú na ÚEO SAV vo výskume – Incucyte (Essen Bioscience, projekt Nadácie Výskum rakoviny), ImageStream (Amnis, projekt Transmed 2) a PyroMark sekvenátor (Qiagen, projekt Nadácie Výskum rakoviny).

 

V druhej časti si študenti vyskúšali zručnosť pri experimentálnej práci – súťažili v presnosti pipetovania.

Potom mohli vidieť zariadenia v činnosti v laboratóriách a klásť zvedavé otázky zamestnancom a doktorandom ústavu.

V popoludňajšej časti pre verejnosť odzneli prednášky o špičkových zariadeniach a účastníci si pripomenuli 20. výročie vzniku Nadácie Výskum rakoviny, ktorá oficiálne odovzdala ústavu do užívania meracie zariadenie Nanosight.

 

Tento prístroj je výsledkom projektu Beh pre život, ktorého 6. ročník sa konal v tomto roku v slovenských mestách. Pripomenuli sme si aj ďalšie aktivity nadácie ako sú Súťaž mladých onkológovDeň výskumu rakoviny, popularizačný projekt ústavu a nadácie Vedecké dielne Onkológia, či Zápas pre život na štadióne v Prievidzi, kde hrali mužstvá Nadácie, MUFUZY, Starí páni Prievidza a Internacionáli.

K dobrej nálade prispel svojim vystúpením Tomáš Bezdeda, i keď v mužstve MUFUZY ako súper, teraz ako priateľ Nadácie.

 

 

Foto Veronika Zahradníková

Mohlo by sa vám pačiť