Poradňa

Poslať otázku

Nález z mamografie

NM bilat v 2 proj. 1x
RA pozit.
Koža a podkožie nezhrubnute mamily negat.
Primerane distribuované simetricke žľaz. reziduum bez jednoznačných susp. ložiskových zmien, bez mal. MK.
V zachytenej ľavej axile prac. zobrazená LU, v pravo bez LU.
BIRADS-2
Doporučujem doplniť aj UŽ vyšetrenie.
GT06.08.2018 (15:38)
Odpoveď:
Pozdravujem,
škoda, že ste nepoložili otázku.
V náleze NIE je podozrenie na rakovinu.
MUDr. Pavol Lukačko