Poradňa

Poslať otázku

Prosím o vysvetlenie nálezu: MMg vyš. bilat v 2 proj /digit/: z 17.1.2018

Vľavo v LHQ asymetrický okrsok veľkosti 12 mm - t.č. výraznejší - projekčne?
Ostatné denznejšie fibroglandulárne tkanivo retroreolárne i v LHQ bilat. bez spikuliformných lézii a patomorfologických MK v zhlukoch. Stac. nález nesusp. opacity v DQQ 1. sin.
Koža nezhrubnutá, podkožie voľné. Axilly bez LAP.

ZÁVER: Zvýraznenie asymetrického okrsku 1. sin. - projekčne?
Dop USG ko do 4 mesiacov.
BIRADS 3

DG N649 Choroba prsníka bližšie neurčená

Ďakujem veľmi pekne
Dana Rybárová12.02.2018 (08:57)
Odpoveď:
Pozdravujem,
nepostrehol som žiadnu otázku, takže neviem na čo mám odpovedať.
Na kontrolné ultrazvukové vyšetrenie by som určite išiel, možno to bude len sumáciou obrazu na mamografii.
MUDr. Pavol Lukačko