Ročné správy

Ročná správa 2014

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, so sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2013.

Ročná správa 2013

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, so sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2013.

Ročná správa 2012

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, so sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2012.

Ročná správa 2011

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciach a o zmene Občianskeho zákoníka predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2011.

Ročná správa 2010

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciach a o zmene Občianskeho zákoníka Vám predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2010.

Ročná správa 2009

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciach a o zmene Občianskeho zákoníka Vám predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2009.

Ročná správa 2008

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciach a o zmene Občianskeho zákoníka Vám predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2008.

Ročná správa 2007

Výročná správa za rok 2007 V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciach a o zmene Občianskeho zákoníka Vám predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2007. Nadácia Výskum rakoviny je nezisková organizácia...

» Viac

Ročná správa 2006

Výročná  správa  za  rok  2006 V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka Vám predkladáme výročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2006. Nadácia Výskum rakoviny je nezisková organizácia bez štátnej...

» Viac

Ročná správa 2005

Výročná správa Nadácie výskum rakoviny za rok 2005 Nadácia Výskum rakoviny je nezisková organizácia bez štátnej dotácie, preregistrovaná Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-96/381-1 zo dňa 20.12.2002 v súlade s §42, odst.1 nového zákona o nadáciách č.34/2002 Z.z. V snahe pomôcť výskumu onkologických ochorení na Slovensku,...

» Viac