Dar z Oblačka

V stredu nás (napriek bláznivému aprílovému počasiu) navštívila Paťka https://www.oblacko.sk/, aby nám odovzdala dar – 84 Eur, ktoré sa jej podarilo vyzbierať na prvoaprílovom Burzoblšák-u.
Paťke sa za Nadáciu osobne poďakovala pani prezidentka Margita Klobušická. Sme radi, že dobrých ľudí so srdcom na správnom mieste neustále pribúda, pretože Vaša pomoc znamená nádej!
Toto milé stretntuiie doumentujú fotografie Kataríny Sedlákovej.