Oznamy

Verejná zbierka 2014

13.05.2014 | Oznamy

Nadácia Výskum rakoviny vyhlásila verejnú zbierku na zakúpenie Mikroskopu s fázovým kontrastom a na realizáciu Projektu terciálnej prevencie s cieľom ochrany zdravia onkologických pacientov.
Ďakujeme všetkým prispievateľom!

» Viac

Výzva na podanie žiadostí na financovaný výskumný projekt

14.03.2014 | Oznamy

Nadácia Výskum rakoviny vyhlasuje súťaž na financovaný výskumný projekt s dobou trvania 1 rok.
Zapojiť sa môže mladý vedecký pracovník/pracovníčka s ukončeným doktorandským štúdiom (PhD.) vo veku do 35 rokov v čase podania projektu.
Využite túto šancu prezentovať výsledky svojho vedeckého snaženia formou financovanej výskumnej úlohy a podajte si žiadosť o grant. V prípade nejasností je k dispozícii e-mail: margita.klobusicka@savba.sk
ČÍTAJTE ĎALEJ! 

» Viac
7. marec - Deň výskumu rakoviny 2014

7. marec - Deň výskumu rakoviny 2014

09.02.2014 | Oznamy

V piatok 7. marca 2014 si ôsmykrát pripomenieme význam výskumu rakoviny pre ďalšie napredovanie boja s rakovinou. Deň výskumu rakoviny – 7. marec má za cieľ upozorniť na priority a potenciál moderného onkologického výskumu. Prostredníctvom aktivít k tomuto dňu Nadácia Výskum rakoviny každoročne informuje verejnosť, vedcov, lekárov, pacientov, ale aj politikov a slovenskú vládu, čím konkrétnym už výskum nádorových ochorení pomáha pacientom. Súčasne však upozorňuje aj na mnohé špecifické problémy, s ktorými sa onkologický výskum na Slovensku stretáva. Snaží sa pripomenúť vláde SR nutnosť zahrnúť špeciálny program aplikovaného výskumu do Národného onkologického programu a súčasne aj medzi priority znalostnej ekonomiky na Slovensku.

» Viac
Vedecké dielne onkológia pre gymnáziá

Vedecké dielne onkológia pre gymnáziá

17.01.2014 | Oznamy

Nadácia Výskum rakoviny a Ústav experimentálnej onkológie SAV organizujú vo februári a marci 2014 ďalší ročník vedeckých dielní onkológia (VDO) pre študentov gymnázií na celom Slovensku.

» Viac
Radostné Vianoce a šťastný nový rok!

Radostné Vianoce a šťastný nový rok!

23.12.2013 | Oznamy

Nadácia Výskum rakoviny praje všetkým priaznivcom a podporovateľom, ako aj návštevníkom tejto webovej stránky pokojné a radostné Vianoce a šťastný, zdravý rok 2014!

» Viac
Poďakovanie za Beh pre život

Poďakovanie za Beh pre život

15.12.2013 | Oznamy

Tento rok spoločnosť TESCO STORES SR, a. s.  prehodnotila na globálnej úrovni svoje pôsobenie v oblasti spoločenskej zodpovednosti a nebude už pokračovať pri organizovaní charitatívno-športového podujatia Beh pre život s Nadáciou Výskum rakoviny.

Nadácia Výskum rakoviny ďakuje za dlhoročnú a veľmi plodnú spoluprácu spoločnosti TESCO STORES SR a Nadácii Tesco, ako aj všetkým podporovateľom, ktorí prispievali na zbierkový účet formou štartovného alebo finančnými darmi.  

» Viac
Súťaž mladých onkológov 2014

Súťaž mladých onkológov 2014

16.01.2014 | Oznamy

Nadácia Výskum rakoviny v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie SAV vyhlásili pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 2014 Súťaž mladých onkológov o najlepšiu prácu v oblasti onkologického výskumu.


» Viac
Grantový program Nadácie Výskum rakoviny - vyhodnotenie 2012

Grantový program Nadácie Výskum rakoviny - vyhodnotenie 2012

23.11.2013 | Oznamy

Prinášame vyhodnotenie grantového programu Nadácie Výskum rakoviny za rok 2012. Granty získali RNDr. Jaromír Mikeš, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice; RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice a RNDr. Miroslava Matúšková, PhD., Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava.

» Viac
Doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc. – Významná osobnosť SAV 2013

Doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc. – Významná osobnosť SAV 2013

16.06.2013 | Oznamy

Pri príležitosti vzácneho životného jubilea si Slovenská akadémia vied slávnostne uctila aj doc. RNDr. Vladimíra Zajaca, CSc., dlhoročného člena Správnej rady Nadácie Výskum rakoviny. Blahoželáme!

» Viac
Podpora onkologického výskumu v roku 2012

Podpora onkologického výskumu v roku 2012

07.04.2013 | Oznamy

Nadácia Výskum rakoviny v zmysle cieľov svojej činnosti nezanedbáva ani možnosť podporovať vedecký rozvoj, zvyšovanie kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej práce, získavanie skúseností, stimulovanie záujmu o zvyšovanie odbornosti najmä mladých vedeckých pracovníkov v onkológii. Formou finančných príspevkov na uhrádzanie konferenčných poplatkov  im poskytujeme možnosť prezentovať výsledky ich vedeckej práce na domácich a medzinárodných konferenciách. Prečítajte si poďakovania a správy o využití finančných prostriedkov niektorých z tých, ktorým Nadácia Výskum rakoviny umožnila účasť na vysoko odborných podujatiach.

» Viac