15. ročník kampane Na kolesách proti rakovine sme odštartovali

Ciele kampane 2017
– OSVETA! Upozorniť širokú verejnosť na problémy zdravotne postihnutých ľudí a onkologických pacientov                                                
– ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL! Zapojiť čo najviac detí, mládeže aj dospelých do pohybových aktivít, propagovať zdravý životný štýl

– DOBROČINNOSŤ
! Zbierať finančné prostriedky na zakúpenie laboratórnych prístrojov (verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR). V roku 2017 je cieľom kúpiť zariadenie laminárny box, naliehavo dôležité pre „prácu“ s nádorovými bunkami onkologických pacientov (sterilná práca s nádorovými bunkami, ich ochrana pred kontamináciou z vonkajšieho prostredia, atď.) Cena jedného zariadenia je 12000 €.   

 

Patrónkou 15. ročníka kampane je mnohonásobná paralypmpijská víťazka, svetová rekordérka v streľbe Veronika Vadovičová.
Odkazuje nám pritom toto: Aj vy sa môžete pričiniť o lepší svet, zachrániť životy. Dokážete, že vám nie je rakovina ľahostajná. Radovan Kaufman bojoval do posledného dychu. Bojujme za jeho myšlienku ďalej. Príďte na akejkoľvek vecičke s kolesom a pohnime spoločne svet výskumu rakoviny ďalej.

Tu je pár slov o tom potrebnom zaradení, nazvanom laminárny box
Laminárny box je prístroj nevyhnutný pre sterilnú prácu s biologickým materiálom. Bude použitý na analýzu zmien v nádorových bunkách onkologických pacientov a identifikáciu nových, nádorovo-špecifických onkomarkerov (produktov nádorových buniek, ktoré sa uvoľňujú do krvi). V zariadení sa budú realizovať experimenty zamerané na najmodernejšie spôsoby liečby onkologických ochorení, pri ktorých budú využité aj progresívne prístupy z oblasti nanomedicíny. Získané výsledky umožnia lepšie pochopenie nádorového procesu a nájdenie nových terapeutických možností, predovšetkým u ochorení, ktoré sú rezistentné na klasickú liečbu.    

Tešíme sa na na stretnutia Na kolesách proti rakovine.