Orgány Nadácie

Správna rada Nadácie Výskum Rakoviny

  • RNDr. Jozef Bízik, DrSc. - viceprezident (viceprezident@nvr.sk)
  • RNDr. Soňa Čierniková, PhD. - členka
  • prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. - člen
  • RNDr. Margita Klobušická, CSc. - prezidentka (prezident@nvr.sk)
  • prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. - člen
  • Mgr. Gabriela Pavlíková, PhD. - členka  
  • RNDr. Ján Sedlák, DrSc. - člen

Dozorná rada Nadácie Výskum Rakoviny

  • Ing. Roman Bohovič, PhD. - predseda 
  • Ing. Katarína Sedláková
  • Mgr. Veronika Zahradníková

Správkyňa nadácie

Manažér nadácie