Na kolesách v Michale nad Žitavou

Dátum: 26.08.2017

Pán Michal Pilek, vozičkár, robí pri organizácii kampane Na kolesách proti rakovine obrovskú prácu. V spolupráci so starostom obce, starostami zainteresovaných obcí a ďalšími dobrovoľníkmi pripravuje na sobotu 26. augusta 20147 3. ročník kampane a pozýva nás: 

Príjmite odo mňa pozvanie, už na 3 ročník „NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE“ dňa 26.8.2017, kedy sa spojí 5 obcí a široká verejnosť aby spoločne rozkrútili kolesá a podporili kampaň. Trasa jazdy je nasmerovaná cez najkrajšiu časť stredného Požitavia, prechádza cez obce Kmeťovo, Maňa, Žitavce, Lúčnicu nad Žitavou, obchádza Štátnu prírodnú rezerváciu Žitavský luh a končí sa pri kultúrnom dome v obci Michal nad Žitavou, kde bude pripravené občerstvenie a benefičný koncert. Počas dňa bude v jednotlivých obciach prebiehať finančná zbierka pre NADÁCIU VÝSKUM RAKOVINY ktorú odsúhlasilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a podporujú ju aj starostovia zainteresovaných obcí. Nadácia Výskum Rakoviny vďaka tejto zbierke môže každoročne zakúpiť potrebné prístroje pre výskum tejto zákernej civilizačnej choroby.