Na kolesách proti rakovine v Bojniciach

Dátum: 16.06.2017

Vo svojom  15. ročníku zavítala kampaň Na kolesách proti rakovine prvýkrát aj do mesta Bojnice, a to v piatok 16. júna 2017. Podujatie zorganizovala Nadácia Výskum rakoviny pod záštitou primátora mesta pána PhDr. Františka Táma, v úzkej a vynikajúcej spolupráci s Kultúrnym centrom Bojnice, konkrétne s pani riaditeľkou Emíliou Belianskou a slečnou Zlaticou Sedlákovou.  Dokonalé ozvučenie pripravil (opäť) pán Miroslav Gál.


Prvýkrát v 15-ročnej histórii sa do organizovania verejnej zbierky, ako dôležitej súčasti kampane, zapojili aj  viaceré organizácie v Bojniciach. Srdečne ďakujeme všetkým organizáciám, osobitne však Nemocnici s poliklinikou Bojnice, kde našej zbierke venovali veľkú pozornosť panie Radka KrižanováAdriana Mäsiarová, službu pri pokladničke nezištne zabezpečovala pani Andrea Rujáková. Výnos zbierky dosiahol v nemocnici takmer 117€!
Na podujatí sme uvítali aj patrónku 15. ročníka kampane Na kolesách proti rakovine, mnohonásobnú paralympijskú víťazku, majsterku sveta, rekordérku v streľbe Veroniku Vadovičovú.
Predpovede počasia pre naše podujatie neveštili nič dobré. Od rána sa striedali nad Bojnicami mrzké mraky s jasavým slnkom. A bolo to aj počas programu. Ale chvíľkové spŕšky neodradili účastníkov jázd, ani divákov. Len dve kamery televízií sa museli chvíľami ratovať pod dáždnikmi.
Priebeh akcie moderoval Ján Juráš. Na provizórnom pódiu schodiska privítal najprv primátora mesta Bojnice pána Františka Táma, ktorý privítal všetkých prítomných a vyslovil potešenie, že jeho mesto tak úzko spolupracuje, a bude aj v budúcnosti,  s Nadáciou Výskum Rakoviny. Prezidentka nadácie Margita Klobušická sa srdečne poďakovala všetkým spoluorganizátorom, aj účastníkom podujatia a predstavila ciele kampane Na kolesách proti rakovine. V pôsobivom svetlozelenom cyklistickom drese Zelenej župy podporil našu akciu jej vicežupan Richard Takáč, a to nielen vyjadreniami, ale aj osobným darom 500 €, ktorý deklaroval šekom. Patrónka Veronika Vadovičová sa priznala  k našej kampani najmä spomienkou na priateľa, paralympijského víťaza v cyklistickom šprinte Radovana Kaufmana, s ktorým sme pred 15 rokmi začali krútiť kolesá proti rakovine.
Potom už nasledovali symbolické jazdy. Tú prvú, pre cyklistov ulicami Bojníc odštartovala práve Veronika za zvukov hymna kampane Nájdi svoju nádej. Druhej, po chodníkoch Hurbanovho námestia, sa aj sama zúčastnila spolu s kolobežkármi, korčuliarmi, jazdcami na odrážadlách, aj s najmladšou účastníčkou jazdy v kočíku.
Viacerí jazdci mali na sebe zelené tričká či šiltovky s logom kampane, iným sa kolembali na kolesových približovadlách reflexné prívesky s našim logom, ďalší, najmä dievčatá, sa mohli pozrieť do zrkadielka, tiež označeného znakom kampane.  Všetkým, aj tým, čo prispeli „netrhovo“, ďakujeme za finančnú podporu našej zbierky. Pokladničky obsluhoval predseda dozornej rady Nadácie Výskum Rakoviny pán Roman Bohovič, ďalšie organizátorské aktivity zabezpečovala správkyňa nadácie pani Erika Chudějová a člen jej správnej  rady pán Ján Sedlák. Usilovný štáb Nadácie Výskum rakoviny tvorili ešte členka dozornej rady Veronika Zahradníková a vzácny priateľ nadácie, dobrovoľník Andrej Škreko.  
Súčasťou programu boli aj vystúpenia dvoch súborov. Žánrovo boli síce značne odlišné, ale účinok ich vystúpenia bol rovnaký: nadšenie a rozospievanie, či roztancovanie divákov. Z Drietomy prišla kapela PELL-MELL 59, ktorá, ako sami uvádzajú, „hrá rockovú hudbu s veselými textami z nášho života“. Štrnásť sólistov Veľkého zboru donských kozákov ohúrilo na prvé počutie prítomných úžasnými hlasmi. Predniesli niekoľko ruských ľudových piesní  a svoje vystúpenie zavŕšili našou Tancuj, tancuj.
Tradičný veľký úspech zožal svojim vystúpením aj majster sveta v cyklotriale Ján Kočiš. Jeho obdivuhodné skoky na bicykli vyvolávali nadšený ohlas, ktorý sa menil na úžas pri (veľmi) tesnom preskakovaní nášho  spolupracovníka Andreja Škreka a domácej Zlatice Sedlákovej.
Potom nastalo rátanie: výnos zbierky z Bojníc dosiahol 526,45€ + 500 € od pána Takáča. Ďakujeme pekne. Je to veľký krok k prvému finále, teda k zakúpeniu prvého zariadenia laminárny box pre sterilnú prácu pri analýze zmien v nádorových bunkách a experimentoch zameraných na najmodernejšie spôsoby liečby s využitím progresívnych prístupov z oblasti nanomedicíny. Cena jedného zariadenia je do 12000 €.  

Správy RTVS o našej akcii od 26.30 

Foto: Veronika Zahradníková