Na svätého Mikuláša 2012

Od: 06.12.2012
Do: 06.12.2012

Nadácia Výskum rakoviny a o. z. Ars ante portas usporiadali tradičné benefičné podujatie Na svätého Mikuláša vo štvrtok 6. decembra 2012 na Hlavnom námestí v Bratislave.

Na svätého Mikuláša...  Na svätého Mikuláša... - plagát

Tradičný benefičný program pre Nadáciu Výskum rakoviny v rámci Vianočných trhov
Štvrtok, 6. decembra 2012, 16.00 hod – 19.00 hod.
Hlavné námestie, Bratislava

Organizátori: Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko,
                       Nadácia Výskum rakoviny, Ars ante portas, o. z.

Program: 
16.00 Otvorenie s príhovormi prezidentky Nadácie Výskum rakoviny dr. Margity Klobušickej a špeciálnej pedagogičky na detskej onkologickej klinike Magdy Bederkovej

16.15 hod. Mladé talenty novo otvoreného speváckeho štúdia La Musica (http://www.lamusica.sk/) Simona Rusňáková, Kristína Kanatová, Veronika Gollvitzerová, Laura Korienková so sprievodným slovom riaditeľky štúdia Janky Škultéty priniesli príjemnú zimnú, predvianočnú náladu.

16.45 Skutočný svätý Mikuláš s anjelmi doniesol deťom ovocie a sladkosti. Tie sa mu odmenili vystúpeniami v podobe básničkiek a piesní. 

17.15 Spevák a gitarista Karol Malý (www.karolmaly.sk) uviedol niekoľko piesní zo svojho bohatého vianočného repertoáru.

17.35 Zuzana Martinsen, slovensko-nórska speváčka zaspievala novinky z pripravovaného CD a krásne vianočné piesne.

18.00 Jozef Lupták (http://jozefluptak.com/), majster nástroja so zamatovým zvukom rozozvučal svoje violončelo dielami Johanna Sebastiana Bacha a vlastnými improvizáciami. 

18.15 Maroš Bango (http://www.marosbango.sk/), nevidiaciaci tenorista so sopranistkou Jankou Škultéty so sprievodným slovom Saše Bangovej vytvorili tradičný záverečný blok kantilénovými piesňami a duchovnými skladbami.  

Programom sprevádzal Ján Juráš.

Počas programu sa konala finančná zbierka pre Nadáciu Výskum rakoviny na podporu arteterapie malých onkologických paceintov v nemocnici na Kramároch.

Odmenou za dary a príspevky boli ozdoby na vianočný stromček – srdiečka z fimo-hmoty na štipcoch  od pacientov detskej onkológie a ich pedagógov.    

Motto podujatia: 

„A od toho času pobožný obyčej v naší vlasti i jinde vzešel, že rodičové v tu noc, kteráž predchází svatek S[vatého] Mikuláše, pekné dary dítkam svým, buď do postele, a neb nekde jinde kladli, kteréž oni když našli, ríkavali, že jim to S[vatý] Mikuláš položil, jích napomínajíce, aby ho v pobožnosti a milosrdenství následovali.“ (Ján Milochovský, brezniansky kňaz v knihe Ornamentum magistratus politici - Ozdoba vrchnosti svetské... V Draždanech u Kryštofa Baumanna 1678, str. 125)

Foto: Veronika Zahradníková

Sponzori podujatia