Cascade Youth Symphony Orchestra (USA)

Dátum: 08.07.2017

Na ďalšom z veľkých koncertov pre Nadáciu Výskum Rakoviny na podporu 15. ročníka kampane Na kolesách proti rakovine vystúpi Cascade Youth Symphony Orchestra (USA). Dirigentom orchestra je Gerry Jon Marsh.

Koncert sa uskutoční vo Veľkom koncertom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici 1 v Bratislave v sobotu, 8. júla 2017 o 19.00 hod. Koncert organizujú o. z.  Ars ante portas a agentúra The Prague Concert Co. a je súčasťou festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2017. 

Súčasťou koncertu bude zbierka pre Nadáciu Výskum Rakoviny, povolená MV SR, na zakúpenie dôležitého zariadenia laminárny box.

Dramaturgia koncertu bude atraktívna, a v pravom zmysle slova “letná”. V prvej časti koncertu zaznejú úpravy veľkých svetových skladateľov s heslom „ľahká klasika“, v druhej časti to budú skladby amerických autorov „americká hudba“.

Program:
“Ľahká klasika” 
Johann Sebastian Bach: Fúga g mol (arr. Lucien Cailliet)
Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svadba
Peter Iljič Čajkovský: Spiaca krásavica, úryvok z baletu pre husle a orchester 
Dana Wenzel – husle
Felix Mendelssohn Bartholdy: Finále zo Symfónie č. 5 D dur, Reformačnej

“Americká hudba”
Aaron Copland: Variácie na Shaker Melody z Appalachain Spring
Aaron Copland: Hoedown from Rodeo
Gershwin by George (arr. Jerry Brubaker)
John Kander: Téma z New York, New York (arr. Bob Cerulli)
Chuck Mangione: Children of Sanchez
John Philip Sousa: Stars and Stripes Forever 

Cascade Youth Symphony Orchestra (CYSO) vznikol v roku 1976 ako mládežnícka súčasť dospelého telesa Cascade Symphony Orchestra. Orchester je organizovaný ako nezisková organizácia v meste Edmonds, Washington. CYSO poskytuje podnetné prostredie pre talentovaných mladých hudobníkov. Dôraz sa pritom kladie na  tvorivú atmosféru podnecovania a rozvoja ich potenciálu v umení hudobného prednesu.

Vstupné: 4€ /2 € seniori, študenti, ZŤP

Vstupenky v sieti Ticketportal - Ráčte kliknúť sem: 
https://www.ticketportal.sk/performance.aspx?idp=1210144
Agentúra Kováčová, tel.  0950 532 692
Kníhkupectvo Jonatan, Legionárska 2, tel.: 02/5556 3040